Felmeddelande

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /customers/c/e/d/gyllenehjorten.se/httpd.www/d/includes/common.inc).

Årsmöte

Datum: 
söndag, 13 mars, 2016 - 13:00 till 17:00

Plats:
Studiefrämjandets lokaler
Portalgatan 2B, Uppsala

DAGORDNING FÖR GYLLENE HJORTENS ÅRSMÖTE 2016
1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet, inklusive
b) Berättelse över det gångna årets utveckling i Erborigien.
c) Styrelsens ekonomiska berättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
9. Fråga om användande av uppkommen vinst, alternativt täckande av uppkommen förlust.
10. Fråga om arvoden och andra ersättningar till ombud, styrelse och revisorer.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av ämbetsmän.
13. Val av revisorer samt revisorssuppleant.
14. Val av valberedning.
15. Motioner.
- motion angående stadgeändring
(andra beslutet av Jonny Hjorters motion om tid för kallelse m.m. till årsmötet)
16. Fastställande av verksamhet för kommande verksamhetsår.
17. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
18. Världsfrågor.
- Inga anmälda.
19. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
20. Övriga ärenden.
21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt för medlemmars granskning.
22. Stämmans avslutande.

Kommentarer

Bild för Anders Fridborg

Välkommen till Årsmöte för föreningen Gyllene Hjorten!

Datum: 2016-03-13
Tid: 13:00 – 17:00
Plats: Studiefrämjandets lokaler, Portalgatan 2B, ingång A1, Uppsala

Enligt föreningens stadgar skall årsmöte hållas före mars månads utgång, och kallelse ska ske minst 21 dagar före stämmans avhållande. Kallelsen skickas till medlemmar för 2016 och till dem som var medlemmar under 2015. Alla är välkomna att ta del av mötet på plats (om inte mötet själv beslutar annat), men bara betalande medlemmar 2016 har yttrande- och rösträtt på mötet. Betala därför din medlemsavgift i tid innan mötet (se hemsidan för detaljer). Det här förtydligandet syftar bland annat till att undvika att icke-medlemmar uppbär förtroendeposter, vilket förekommit.

Handlingar till årsmötet kommer att publiceras på hemsidan och mailas ut minst sju dagar innan mötet, men inte skickas ut i pappersform.

Föreningen ordnar fika som serveras vid lämpligt tillfälle i förhandlingarna.

Efter årsmötet kommer arrangörsgruppen för Stormidsommar att presentera nuläget, och tankar för vägen framåt. Det finns goda möjligheter för den som vill bidra på olika sätt!

Välkomna!

Styrelsen för föreningen Gyllene Hjorten 2015

Tobias Amnell, Karin Fonnaland och Anders Fridborg

Kontakta ordförande på ordforande@gyllenehjorten.se alt 070-6995667 vid eventuella frågor om mötet.

DAGORDNING FÖR GYLLENE HJORTENS ÅRSMÖTE 2016

1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet, inklusive
b) Berättelse över det gångna årets utveckling i Erborigien.
c) Styrelsens ekonomiska berättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
9. Fråga om användande av uppkommen vinst, alternativt täckande av uppkommen förlust.
10. Fråga om arvoden och andra ersättningar till ombud, styrelse och revisorer.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av ämbetsmän.
13. Val av revisorer samt revisorssuppleant.
14. Val av valberedning.
15. Motioner.
- motion angående stadgeändring (andra beslutet av Jonny Hjorters motion om tid för kallelse m.m. till årsmötet)
16. Fastställande av verksamhet för kommande verksamhetsår.
17. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
18. Världsfrågor.
- Inga anmälda.
19. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
20. Övriga ärenden.
21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt för medlemmars granskning.
22. Stämmans avslutande.

Bild för Anders Fridborg

Handlingar till årsmötet ska nu ha mailats till dig. Om du inte fått dem så hör av dig snarast! Tyvärr kan jag inte publicera dokument på facebook, och inte här heller av okänd anledning...

Mvh // Anders, ordf