Stormidsommar 650: Rapport projektmöte 1

Ett litet steg i kväll, men ett stort steg mot Stormidsommar 650. Projektgruppen har haft sitt första möte och därigenom har den officiella resan mot 2017 börjat.

Fokus på första mötet handlade om projektgruppen, projektarbetet och att börja titta på vad som krävs för att leverera det som föreningens medlemmar beställt. Nästa möte är om två veckor och då kommer vi att jobba vidare med praktiska delar som budget, datum och annat som behövs för att senare i höst kunna börja kommunikationen till presumtiva deltagare. Vi kommer också inom kort börja leta efter fler ansvariga för olika delområden.

Två år är ingen lång tid, men med det arbete som gjorts tidigare, det område vi har i form av Gyllbergens Medeltidsby. www.gyllbergen.se och den energi som finns i projektet gör att vi känner tillförsikt att Stormidsommar 650 blir något riktigt bra...

I projektgruppen ingår för närvarande:
Anders Fridborg, projektledare
Anders Ekman, kreativ ledare
Erik Bohlin, platschef
Patrik Oksanen, kommunikationsansvarig

Nu kör vi!