Årsmöten

Varje år har föreningen ordinarie årsstämmor (senast den 31 mars). Där avrapporterar styrelse och ämbetsmän det gångna årets verksamhet och reslutat, nya personer väljs till styrelse och ämbeten, och planer för det kommande året presenteras.