I fiendeland

Datum: 
torsdag, 15 mars, 2018 - 03:09
Arrangörer: 
Ingela Vretblad
Plats in: 
Bokfur
Plats off: 
Fjällnora
År: 
642 e.u.


Svart snö har bestämt sig för att efter Bokfur gå mot Njarka stad. Åtskilliga soldatgrupper och kurirer rör sig i området, och stridigheter blir allt vanligare. Under lajvet träffar man på en grupp som transporterar fångar mot Bokfur. Soldaterna nedkämpas, utom den som förklarar sig vara en aralanthisk magiker i förklädnad. Den ena fången tycks förstörd av lokesmagi och sänds till gudarna. Den andra visar sig bära kurirernas tatuering. Hennes budskap till Bokfur rör präster på väg mellan städerna samt att "deras prins är vunnen nu". Magikern förser gruppen med ett par skyddsamuletter och berättar vilket lösenord som för närvarande gäller för Njarkas soldater. Därefter skyndar Svart snö vidare mot staden.