Krusas kista

Arrangörer: 
Maria Forslund
Anna-Maria Odén
Plats off: 
Jumkil, Uppsala
År: 
644 e.u.


Krusas Kista
– Ett barnlajv utefter Linnéstigen
I samarbete mellan Gyllene Hjorten och Jumkils IF gjordes ett barnlajv våren 2011. En solig vårdag samlades inte mindre än 27 barn och 21 vuxna för att leka i skogen. Ungefär hälften var från bygden och hade aldrig lajvat förut. Gyllene Hjorten stod för vindskydd, utlåningskläder mm, och det hela började med att alla som inte hade egna lajvkläder fick botanisera bland kläderna. Struthättor och kjortlar delades ut och tillslut hade alla hittat något som passade.
Äventyrarna delades upp i sex olika grupper och sedan satte vi igång, något senare än beräknat.
Lajvet inleddes med att de träffade Krusa, en kvinna som bodde på en äng. Hon var bekymrad då hon behövde flytta på en del viktiga papper som hon hade i en kista. Papperna handlade om de magiska egenskaper som örterna hade och var skrivna av en stor botaniker, i vår värld Linné. Nu hade ryktena nått henne om att en ond magiker ville stjäla dem och hon behövde flytta på dem till ett säkrare ställe. Problemet var bara att hon hade glömt var kistan med dokumenten var, och att kistan var låst med ett dussin par lås, vars nycklar hon inte heller visste var de var.
Äventyrarnas uppdrag blev först att leta reda på kistan och sedan att bege sig ut på stigen i skogen och leta efter nycklarna. Utefter stigen träffade de på olika folk varav en del behövde handräckning och som tack för hjälpen fick äventyrarna en nyckel. Andra var vänner med Krusa och hade fått nycklar att förvara och råd att ge barnen.
Men det fanns otäckt folk i skogen också. Den första de mötte var en kvinna vars resesällskap hade blivit bestulen på sin packning. Hon varnade för de lilaklädda som var utsända av magikern. I bäcken fanns bäckagumman som krävde träpengar som lösen för att ta sig över. Ungefär i mitten av stigen hade vi lagt en rastplats där man kunde äta, men det var få som hade tid att äta när de hörde att det fanns troll på andra sidan bäcken och bergen.
Sagan slutade så klart lyckligt, äventyrarna hittade såväl fysiska nycklar som magiska. Faktiskt så hittade de till och med en snäll magiker, en vän till Krusa, som kunde den magiska besvärjelsen för ett av låsen. Kistan öppnades och nu fick barnen ett nytt stort uppdrag. De fick varsitt av de viktiga papperna och i uppgift att ta dokumentet till Gillet för magi i den stora staden Aahren.
Där slutade lajvet och det blev fika, eftersnack och städning av skog och gläntor som vi varit på. Såväl barn som vuxna hade haft en bra eftermiddag. En del hade varit skeptiska i början, men med lysande ögon kunde nu alla berätta om de spännande stunder de varit med om. Ett barn sa att det här kunde man göra om varje söndag, och ett annat strålade och berättade att det här var tusen gånger bättre än Barda.
Till deras glädje kan vi konstatera att det var ett lyckat projekt och att det troligen kommer ett barnlajv i vår igen, så håll ögonen öppna.
Ett stort tack vill vi ge till alla duktiga föräldrar, utan er som ledsagare, spelare i skogen och eran vilja att prova något nytt hade detta aldrig gått. Också ett stort tack till Gyllene Hjorten för deras oumbärliga hjälp och samarbete, Och självklart vill vi även tacka markägarna för att vi fick förtroendet att låna deras ägor denna äventyrets dag.
Text: Maria Forslund, ursprungligen för Jumkilaren, Jumkils IFs föreningstidning.