När kallelsen kommer...

Arrangörer: 
Anders Fridborg
Patrik Oksanen
Ingela Vretblad
Plats in: 
Öster om Hedevi
Plats off: 
Rasbokils hembygdsgård
År: 
644 e.u.