Skaldetävling i Tingsvattnet år 652

Datum: 
torsdag, 15 augusti, 2019 - 18:00 till söndag, 18 augusti, 2019 - 12:00

Skaldetävling
i Tingsvattnet, år 652

Ett Gyllene Hjorten-arrangemang i Gyllbergen, Borlänge

15-18/8 2019

(skriv gärna ut hela bifogad pdf för snyggare layout, färgglada bilder och kartor!)


Stämning
Asgeir såg ut över värdshusets gård en dag i Sunnifagn. De nya borden han hade låtit göra efter Stormidsommar för ett par år sedan var verkligen ett lyft. Tillsammans med köket som byggdes ut inför festligheterna år 650 började det verkligen se ut som det anständiga ställe han alltid föreställt sig. Om det nu bara kunde hitta hit gäster i samma mängd som det gjorde den där fantastiska sommaren för två år sedan… förra året var ju en varm, torr och eländig sommar där de flesta som kunde låta bli att resa låg i skuggan och flämtade. Och timmermännen låg på om restbetalningen för borden.
Tänk om stormidsommarens omsättning skulle kunna bli måttstock? Ett år till eller två med samma beläggning skulle ge helt andra förutsättningar att investera och fortsätta expandera. En bättre tältduk att spänna över uteserveringen… kanske lite mer enhetliga krus?
Det var då det slog honom. Den där kvällen under Stormidsommar där det skaldades visor och verser till var och varannan… hur uppskattad den hade varit! I bänken satt ett par spelemän med vevlira och flöjt, och gäster såväl som bybor ansträngde sig för att dikta visor om stort som smått. Den kvällen slogs det kassarekord i skänken. Det borde vi göra om!
-O-O-O-
Så föddes idén till skaldetävlingen i Tingsvattnet. Södra Wenheims antagligen mest prestigefyllda kamp för lekare, skalder, spelmän och gemen – som det lät när Asgeir torgförde evenemanget. Öppen för alla som vill framföra sitt bidrag och där folkets röst är domare. Fina priser, och stor prestige.
Genom kanaler i Ravindal spreds ordet snart vida omkring, och det slitna landet som under många år levt under press från grannen i väster välkomnade denna distraktion och glädjetecken med öppna armar. Det som först var tänkt som en lokal företeelse såg plötsligt ut att locka mer långväga gäster… frågan var väl om alla kom för skaldandets skull?
-O-O-O-
Lieting, några månader senare. Sommaren hade varit varm och behaglig utan att vara kvävande, och här uppe i bergen hade ju oftast luften varit angenämt frisk. Sommaren led mot sitt slut och solen sänkte sig tidigare ned över topparna, men värmen dröjde sig kvar och kvällarna var ljumma och sköna. Folk hade strömmat till Tingsvattnet redan ett par dagar före den utsatta och Asgeir visslade glatt för sig själv när han gick till jordkällaren efter mer svalt öl. Även om en och annan figur här inte direkt såg ut som någon munter lekare så bådade det att bli en storartad kväll…!

Bakgrund
Wenheim, sommaren 652
Wenheim valde ny hövding hösten 650 och lite överraskande lyftes Odendanserskan Minna till tronen, när hövding Rannvi med ålderns rätt valde att träda tillbaka. Valet av Minna, en rådgivare som synts i Rannvis bakgrund i flera år, har både hyllats och ifrågasatts. Särskilt i de sydvästra delarna av landet har slitningarna mellan falanger mer vänligt inställda till grannfursten Kei och den egna hövdingen Minna varit fortsatt tydliga. Bråk och regelrätta skärmytslingar sker regelbundet och stämningen i Brantvik är spänd.

Under senvåren 651 försökte sig Nemrals Näve på något som närmast kan liknas vid en regelrätt attack på hamnstaden Brantvik, men motståndskraften visat sig starkare än väntat (”Som om varje fiende hade ett svärd i var hand!” flämtade en Näve som undkom med blotta förskräckelsen…). I folkmun sägs att den kraft som släpptes lös över landet vid ritualerna i Tingsvattnet vid Stormidsommar var avgörande, men det är, som oftast, svårt att veta säkert. Nemrals Näve retirerade i vart fall strax in tillbaka i Naronien igen. Från Yabon hörs sedan valet återkommande rykten om att staden vill byta sida och inlemmas i Naronien, men ingen har vågat utmana den nyvalda hövdingen öppet i frågan. Ännu.
I Gargul är tonen också nervös. Olika falanger hamnar ofta i luven på varandra och på värdshusen hänger smockan regelbundet i luften. Det finns fortfarande gott om mer eller mindre Keitrogna och Nävesanhängare som vägrar acceptera utfallet av folkets röst. Ett svårbekämpat rykte gör gällande att valet inte gått ärligt till och att Minna inte valts på korrekt sätt. Krav på nyval har rests, men alltmer sällan efterhand som tiden gått.
Andra rykten handlar om hennes bakgrund och vandel. Särskilt komprometterande anses uppgifterna vara om att hon tillbringat en längre tid i Nemevids hov, i sällskap med Grimar. Till slut har hövding Minna känt sig tvungen att gå ut och förklara hur hon tvingats till detta och levt i fångenskap, men omständigheterna kring alltsammans förefaller fortfarande delvis höljda i dunkel, och den konspiratoriskt lagde finner gott om trådar att spinna alternativa vävar av.

Trots det spända läget var det nog få som sett mordförsöket på Minna våren 651 komma. Armbortspilen som sköts från ett tak när hon var på väg till ett möte med stadens borgerskap var välriktad, men en olycklig kammarjungfru som råkade luta sig fram precis när skäktan avlossats träffades i stället och föll omedelbart död till marken vid hövdingens fötter. Genast anklagades Nemrals Näve för att vara ansvariga för dådet, men snart spreds också en annan teori: att Veiras Sanna Ledung låg bakom försöket för att förhindra att någon i Grimars ledband satt på Wenheims tron. Då ingen kunnat gripas för handlingen är det fortfarande en öppen och mycket infekterad fråga vem som ska ha skulden. Rykten talar om en ung kvinna som ska ha setts på taket i samband med att skottet föll, men uppgifterna är motstridiga och kanske var hon i själva verket där för att förhindra mordförsöket? Ett pris har satts på hennes huvud, men hennes identitet är fortfarande okänd.
Det viskas också om att Grimars kunskapare fortsätter sina efterforskningar i arkiv och i fält. Det är oklart vad som söks och varför, men för den som kan lägga sitt pussel är det tydligt att Grimars intresse av grannlandet inte avtagit, trots förnedringen i samband med Stormidsommar 650 när hans planer på att ta makten över Tangbergens kraftflöde nesligen misslyckades. Men många frågetecken återstår om vad som verkligen hände och furst Grimars särskilde medhjälpare magikern mäster Simlin har återigen synts i trakten.
-o-o-o-
Den lilla byn Tingsvattnet i Tangbergen, sydväst om Ravindal, var platsen där många märkliga händelser utspelades under Stormidsommarveckan. Byn har sedan dess slickat såren och försökt hitta tillbaka till en normal men samtidigt annorlunda tillvaro. Att fler resande kommer den här vägen och att bergen tilldrar sig intresse från olika håll mottas olika av de boende i trakten. De som helst vill vara i fred och valla sina getter är av en mening, den som vill expandera sitt värdshus är av en annan. I den lilla byn blandas en nyväckt optimism för framtiden med en oro om hur tingens ordning kommer att te sig framöver. Att det inte kommer att bli riktigt som förr har nog alla förstått…
-o-o-o-

Praktiskt
Arrangemanget
Skaldetävling i Tingsvattnet, år 652 är ett fristående arrangemang i Gyllene Hjortens värld Erborigien. Handlingen – som utspelas i den lilla bergsbyn Tingsvattnet i Tangbergen i södra Wenheim – tar dock sitt avstamp i vad som utspelades på platsen åren innan och präglas av situationen i landet Wenheim i stort.
Läs mer om Wenheim och Stormidsommar 650 på www.gyllenehjorten.se för fylligare bakgrund.

Var
I verkligheten befinner vi oss i Gyllbergen, SV om Borlänge.

För att ta sig till lajvområdet krävs bil. Arrangera gärna samåkning. Om du vill anlända med kollektivtrafik kan arrangören eventuellt bistå med upphämtning, men då måste det ha överenskommits i förväg. Lämpliga kollektivtrafikförbindelser finns på nätet.

Sökta roller
- Bybor i Tingsvattnet
- Anhöriga, vänner och gäster till bybor
- Skalder och lekare från fjär och närran
o Skaldetävlingens storlek och betydelse kan eventuellt ha överdrivits något av den gode värdshusvärden Asgeir, och beredvilliga ryktesspridare i hamnkvarteren i Ravindal har bistått i att förmedla intrycket av en pampig tillställning, väl värt en resa… så även något mer långväga besök är både rimligt och välkommet!
o Det är naturligtvis både lämpligt och praktiskt att kombinera en skalderoll med något annat syfte att finnas i bergen, av såväl öppet som ljusskyggt slag…
- Kunskapare, uppviglare, ryktesspridare som mer eller mindre öppet går Grimars ärenden
- Hjältar, hövdingstrogna och ledungsfolk av olika slag som möts för att byta information om läget, i skydd av skaldetävlingens förväntade myller
- Egna förslag är välkomna och enstaka specialroller kan dyka upp…
Arrangörerna uppmuntrar till deltagardrivet medskapande! Med det avses att spelaren gärna får föreslå roll, idéer till spel och intrig och på eget initiativ samordna sig med andra spelare. Håll dock arrangören involverad i eventuellt eget intrigerande som kan påverka andra!

Anmälan:
Anmäl dig via mail: Tingsvattnet652@gmail.com
Ange behov av specialkost. När ditt deltagande och roll är bekräftade är det dags att betala!

Anmälningsavgift:
- Vuxen medlem (fr o m 16 år) 350 kr
o Del av lajven (1 dag/dygn) 250 kr
- Vuxen ickemedlem (16 år +) 400 kr
- Vuxen ”förstagångshjort” 300 kr
(om det är din första lajv med Gyllene Hjorten)
- Barn upp till och med 15 år 250 kr
- Barn upp till och med 2 år gratis
- Familjepris takpris 1000 kr
- Förseningsavgift (efter 30/7) +50 kr
I anmälan ingår en festmiddag på lördag kväll. Övrig mat lagas själv eller köps på värdshuset för inväxlade koppas- och silverslantar. Dass med hygienartiklar, hantering av sopor och dricksvattenförsörjning ingår också, liksom rekvisitan, stämningen och tillgången till sagan…!
Anmälningsavgiften erläggs till föreningen Gyllene Hjortens bankgiro: 5721-0270
Möjlighet till ett frivilligt bidrag till områdets utveckling och skötsel kommer att ges vid incheckningen.

Force Majeure:
Skulle lajven behöva ställas in av för arrangörerna opåverkbara skäl återbetalas alla medel som inte redan nyttjats för t ex rekvisita.

Incheckning:
Personlig incheckning av alla deltagare med vapenkontroll ska ske innan du går i spel. Anvisningar för incheckning kommer senare. Läs föreningens vapenpolicy innan du går i spel. https://gyllenehjorten.se/d/sites/default/files/vapenpolicy.pdf

Tider:
Lajven startar torsdag 15/8 kl 18:00 när värdshuset Guldådern slår upp portarna för kvällen. Där serveras då enklare kvällsvard och drycker till självkostnadspris. Efter den tiden går det inte att komma in på området off-lajv. Den som behöver pyssla i sitt hus/läger/tält kan fortsätta göra det diskret under kvällen, men ta hänsyn till att andra börjat spela.
Lajven slutar allra senast söndag 18/8 kl 12:00. Alla får räkna med att tillbringa ett par timmar efter spelslut till röjning/städning/ihopplockning.

Ankomst efter spelstart:
Det är möjligt att ansluta efter spelstart på torsdag. Då måste det dock ske i spel, och du får räkna med att frakta din utrustning några hundra meter på grusväg. Kärra finns. Kom överens med arrangörerna om ankomsttid så du kan mötas upp, vapenkontrolleras, växla mynt och få andra relevanta anvisningar. Arrangören förbehåller sig rätten att ange särskild incheckningstid för att samordna eventuella eftersläntrare.

Boende:
Ett begränsat antal sovplatser på golv finns i värdshuset. Anmäl till arr om du vill nyttja detta. Det kan också finnas plats i hus hos bybor, beroende på roll. Bybornas hus är dock helt upp till husägaren att disponera. Om du inte känner någon bybo med hus men vill undersöka möjligheten att låna/hyra ett golv, hör av dig till arrangören.
Egna tält är naturligtvis välkomna. Föreningen Gyllene Hjorten disponerar också några tält (större/mindre) som bokas via föreningen. Kontakta rustmäster om du vill låna föreningens tält. Meddela om du tar med tält och vill ha tips på/anvisad tältplats.

Eldning:
Om eldningsförbud råder kommer anvisningar för detta att meddelas. Det kan innebära att endast grillbriketter kan användas och i grillkärl med ben som ger luftspalt mot marken. Vid extrem torka förbehåller sig arrangörerna att modifiera arrangemanget eller i värsta fall helt ställa in, om inte mathantering kan tillgodoses på tillbörligt sätt.

Mat:
På torsdag kväll finns en enklare måltid (sannolikt en skänktallrik med kallskuret, ost, bröd m.m.) att köpa i värdshuset. Enklare luncher kommer att serveras där på fredag/lördag (typ soppa, bröd m tillbehör). Frukost lördag och söndag ordnas på egen hand. Vegetariska alternativ kommer att finnas, men glöm inte att ange detta eller andra särskilda matbehov vid anmälan!
Lördag kväll serveras en stor festmåltid i samband med skaldetävlingen. Den ingår i avgiften. I spel hanteras det som om alla redan betalat sin mat. Alkoholfri dryck ingår i festmåltiden; öl/vin/mjöd serveras mot silver.

Dryck:
Alkoholhaltiga drycker serveras till dem som fyllt 20 år. Berusning är inte tillåten.

Dricksvatten och avfall:
Dricksvatten kommer att gå att hämta vid en vattens- och avfallsstation på väg ut ur området. Ta med fräna kärl att hämta vatten i.

Hygien:
Dass finns på området. Handtvättsmöjligheter finns vid dassen. Kroppstvätt sköts i dammen.

Fiske:
Fiske i dammarna är tillåtet efter överenskommelse med arrangörerna och med tidsenlig utrustning. I dammarna finns abborre och inplanterad öring. Uppdragen öring ska ätas.

Väl mött! // Arr för Skaldetävling i Tingsvattnet

Anders Fridborg, projektledare/huvudarrangör, 070-6995667
Anders Ekman, intriger/saga
Erik Bohlin, praktiskt/områdesansvar