Välkommen!

Välkommen till Gyllene Hjorten, en av Sveriges äldsta föreningar för levande rollspel! Vi har vårt säte i Uppsala, men medlemmar och aktiviteter finns på många olika håll i landet, främst även i Gävle och Stockholm.
Skapa nytt event | Skriv ny novell | Skriv ny artikel

Släktmöte i Hesse

Av Patrik Oksanen.

Första gången Jorund Morgongåva möter sin frus föräldrar.

Ranns Saga

Av Peter Engström.

En saga från Hjältarnas Tid i Randersmark.

Företal

Jag, Aurvandir son till Geiröd berättar denna saga. I min ungdom kom jag i tjänst hos en tapper, vacker och ädel riddare. Hans namn var Rann och han var son till Arngrim och var ättling till Nerod. Hans moder hette Vidja och stammade av västanrilens stormän.

Om Rann finns mycket att säga, han var mycket omtyckt av många och hölls för att vara en god herre och vän. Hans fiender menade dock annorlunda.

På friarstråt

Av David Hajtowich.

Jag, Arnur, har nedtecknat denna saga, vilken är alldeles sann, och valt att kalla den: Sagan om hur Jorund slog sin tilltänktas fader medvetslös och vann en vän. Nedtecknat i prins Edarins här den andra dagen i den elfte månaden år 628.

Midvinter i Noedren

Av Victoria Wiik.

Noedren, yolatid 639.

Inbjudan

I början av starrfrost anlände inbjudningar till Noedrens alla friherrar att fira midvinter i Noedren. Jarlen bjöd till stort firande av midvinter med banketter, blot och möjlighet att knyta nya och fördjupa gamla kontakter.

Vilka skulle hörsamma inbjudan?

Midvinter

Stallknekten

Av Tobias Amnell.

Odels, någon gång efter krigsslutet.

Tystetidssolen badade dalen i en bedövande värme. Pojkarna hade tagit sin tillflykt efter leken till skogsbrynets skugga högre upp dalsidan. Därifrån kunde de skåda ut över dalens gyllengula åkrar och små tättbyggda byar. Som ett stilla flytande band längst ned i dalen kunde de se Arsanåns skimrande vatten och de små båtarna som förde dalgångens rikedomar till fjärran platser, som Tunmar och Chelmar.

Två äpplen och en sjal

Av Anna-Maria Odén.

Värdshuset Två äpplen, Odels, 639.

Om hur Niliana Silverlind och Jorund Morgongåva trolovade sig. Från lajvet "Två äpplen".

Sagan om furstedottern och den onde hövdingen

Av Emma Jansson Hjerdt

En saga från Klintjebergen, skriven till Bojor som bundits 642.

Sagan finns i flera versioner (bland annat i en snällare form: sagor_fran_klintjebergen)

Lärkas och Jorunds brev

Av Lennart Egerquist och Patrik Oksanen.

643.

Det första brevet skrevs strax efter, och beskriver händelserna på, lajvet "medan tid ännu är".

Till Jorund Morgongåva-Dahl

Givet i Brethlavi 18:e Sunnifagn 643

Varje Snöflinga har sitt eget ljud

Av Karin Oswald.

Ur Hjortspår 46.

Minns ni den kyliga Markfurstinnan på Nedåkra? Här en liten berättelse från hennes ungdom i Njarka som förhoppningsvis kan kasta lite ljus över ett och annat och visa markfurstinnan ur en annan vinkel.

Taras inträde i orden

Av Maria Forslund.

Öster om Hedevi, vetri 644.

Taras upplevelser på När kallelsen kommer.

OBS! Texten bör inte läsas av de som inte var med på lajvet och som har tänkt sig att gå med i nya Gyllene hjortens orden och som inte vill veta hur det går till.

Sidor

Subscribe to Front page feed