Bli medlem

Gyllene Hjorten är en ideell förening öppen för alla som är intresserade av levande rollspel i sagovärlden Erborigien. Den som vill bli medlem ska kontakta föreningens ordförande Peter Engström (ordforande@gyllenehjorten.se) och kassör Karin Fonnaland (kassor@gyllenehjorten.se). Uppgifter som vi behöver är namn, adress, telefon, födelsedatum samt e-postadress. När dessa uppgifter är inskickade ska medlemsavgiften (se nedan) betalas in till föreningens bankgiro:

 Bankgironummer: 5721-0270
 Betalningsmottagare: Gyllene Hjorten

På inbetalningen ska du ange åtminstone namn så att det går att se vem som satt in pengarna. Kontakta gärna kassören så fort inbetalningen är gjord så att registreringen går smidigt.

Notera att det inte finns någon åldergräns för medlemskap, men att barn och ungdomar måste delta på våra arrangemang tillsammans med någon som tar ansvar för dem. Av hävd anser vi personer som börjat gymnasiet (eller är av motsvarande ålder) som mogna nog att ta ansvar för sig själva.

Nästan alla våra arrangemang är öppna även för icke medlemmar. Som medlem får man även lägre priser på arrangemang, tillgång till föreningens diskussionsforum på hemsidan samt rätt att låna tält och rekvisita.

Medlemsavgifter

20 kr 0-10 år
130 kr 10-18 år
200 kr 19-25 år
300 kr 26 år
500 kr Frivillig avgift (medlemsavgift för de som har möjlighet)
750 kr Familj
1 400 kr Avgift för femårsmedlemskap

Medlemskap i föreningen gäller från det datum medlemskapsavgiften är registrerad på föreningens bankgiro till nästkommande årsskifte. Femårsmedlemskapet gäller från det datum avgiften betalas till det årsskifte som inträffar mellan fyra och fem år senare.

Deltagaravgifter

För att delta vid enskilda arrangemang tas i allmänhet deltagaravgifter ut. Vanligen är arrangemangen öppna även för icke medlemmar, men då till en kostnad som är högre än för medlemmar.

Förmåner som medlem

Som medlem i föreningen Gyllene Hjorten får man tillgång till medlemsforum här på hemsidan. Dessutom får man möjlighet att hyra föreningens tält. Dessutom blir du delägare i vår gemensamma spelvärld Erborigien!