Hyra tält

Föreningens tält kan lånas ut till medlemmar. En medlem lånar högst ett tält och ansvarar för det. Det förutsätts att det också är medlemmen själv som använder tältet. Vid utlånandet tas en depositionsavgift på 200:- ut som återbetalas efter återlämnandet.

Dessutom tas en slitageavgift ut. Storleken varierar med tältet:

  • Ryttartält: 150:-
  • Medelstort tält: 300:-
  • Edurons röda (stora rosa): 600:- (lånas enbart ut till de som klarar att transportera och resa detta tält.)

Slitageavgiften skall betalas för varje tillfälle tältet används. Har du lånat tältet och använder det under två efter varandra kommande helger gäller alltså dubbel slitageavgift.

Se till att du alltid har kontakt med rustmästaren om när tältet tas ut, lämnas tillbaka och vem som har det däremellan oavsett vem som hjälper dig att ta tältet ur förrådet. Se också till att parallellt med detta alltid sköta inbetalningarna av avgifterna till kassören på bankgiro 5721-0270.

Läs mer