Sånger

Gyllene Hjorten och Erborigien är full av musik! Många är de sånger, dikter, visor och ballader som sjungits, spelats, skaldats och skrålats. Här samlar vi en del.