Från Chelmar var mitt vin

Av: Anders Fridborg.

Jag minns ej vilken dag det var,
Ej månad eller år
Av värdshusvärdens namn jag har
Glömt bort varenda spår
Nej minnet det är inte klart
Min skalle gått i sin
Det enda som är uppenbart
//: Från Chelmar var mitt vin ://

Och ögonen som log mot mig
Från hörnet i vår sal
Var blåa? Gröna? Bruna? Nej –
Min glömska är total!
Dock bägaren var gjord av tenn
Jag antar den var fin
Ett lerkrus kan det varit, men
//: Från Chelmar var mitt vin ://

Det kan ha varit i en by
Det kan ha var’t en stad
Jag tror jag skulle fira, ty
Det känns som jag var glad
Till kvällsvard åt jag månne älg?
Nej kanske en kanin?
Sen bad jag om en ny butelj
//: Från Chelmar var mitt vin ://

Vad kan du lära här av mig;
Vad finns här för moral?
Vad bör du städse skaffa dig,
När du är på lokal?
Jo oavsett till sjöss, till lands
Det torde bli rutin
Att alltid när det finns tillhands
//: Från Chelmar välj ditt vin ://