Förtroendevalda

Styrelse 2023

Ordförande:
Peter Engström, peter@randersmark.se

Kassör:
Karin Fonnaland, kassor@gyllenehjorten.se

Sekreterare:
Vigdir Hedenberg, sekreterare@gyllenehjorten.se

Ledamöter:
Elin Ulvsdotter
Carl Wellander

Suppleant:
Vakant

Ämbeten 2023

Hemsidesgruppen:
Anders Ekman, webadmin@gyllenehjorten.se

Rustmästare:
Ylva Bäcklund och Per Wretblad, rustmaster@gyllenehjorten.se

Myntmästare:
Anders Ekman, mynt@gyllenehorten.se

Världsgruppen:
Ann-Britt Florin, Anders Fridborg och Jenny Wallin, varldsgruppen@gyllenehjorten.se

Revisorer:
Tobias Amnell och Anders Fridborg, med Lennart Egerqvist som suppleant

Valberedning:
Maria Forslund, Vigdir Hedenberg och Anders Fridborg