Förtroendevalda

Styrelse 2021

Ordförande:
Peter Engström, peter@randersmark.se

Kassör:
Karin Fonnaland, kassor@gyllenehjorten.se

Sekreterare:
Klara Wellander, sekreterare@gyllenehjorten.se

Ledamöter:
Vigdir Hedenberg
Axelina Nilsson

Suppleant:
Emma Wallet

Ämbeten 2021

Hemsidesgruppen:
Peter Engström och Anders Ekman, webadmin@gyllenehjorten.se

Rustmästare:
Ylva Bäcklund och Per Wretblad, rustmaster@gyllenehjorten.se

Myntmästare:
Anders Ekman, mynt@gyllenehorten.se

Världsgruppen:
Monica Ericsson, Anders Fridborg, Ann-Britt Florin, varldsgruppen@gyllenehjorten.se

Revisorer:
Magnus Lundborg och Niclas Lemon, Lennart Egerqvist

Valberedning:
Anders Fridborg och Ylva Bäcklund