Förtroendevalda

Styrelse 2024

Ordförande:
Anders Fridborg, ordforande@gyllenehjorten.se

Kassör:
Maria Forslund, kassor@gyllenehjorten.se

Sekreterare:
Erik Bohlin, sekreterare@gyllenehjorten.se

Ledamöter:
Anders Ekman
Carl Wellander

Suppleant:
Vakant

Ämbeten 2024

Hemsidesgruppen:
Anders Ekman, webadmin@gyllenehjorten.se

Rustmästare:
Ylva Bäcklund och Per Wretblad, rustmaster@gyllenehjorten.se

Myntmästare:
Anders Ekman, mynt@gyllenehorten.se

Världsgruppen:
Ann-Britt Florin, Jenny Wallin och Tobias Amnell, varldsgruppen@gyllenehjorten.se

Revisorer:
Tobias Amnell och Elin Ulvsdotter, med Ann-Britt Florin som suppleant

Valberedning:
Vigdir Hedenberg