Det stolta folkets framtid

Av: Emma Jansson Hjerdt.
Melodi: A Patriot´s Heart.

Bidrag till Zlagerfestivalen 645. Melodin finns att lyssna på här.

När ska det riket enas,
när ska Naroniens land
åter samlas och förenas
av en mäktig furstes hand?

När ska en furste
en Gargulsfurste
ta plats i Gargul igen?
Och när ska folket,
det stolta folket
då lämna hövdingen?

Jag har länge färdats
i Wenheims land,
jag har frågat alla jag mött
om när Wenheims folk
väljer furstens band
och det här är det svar jag rönt:

När grisar flyger,
när älgar dansar
när lammet med räven blir vän.
Den dagen, då,
men inte förr
får en furste makt igen.

När grisar flyger
när älgar dansar
när lammet med räven blir vän.
Nej, aldrig väljer
det stolta folket
tyrannens ok igen!