Aldrig lugnt i skogen

Av: Kerstin Bohman och Sandra Hjelmérus.

Trenne mäktiga kvinnor styr,
Vaktar gården med folk och djur,
Det blir aldrig lugn i skogen
Tyder tecknen som talar om mörker,
med kniven i hand men med hjärtan som sörjer

Omkväde
Blotat blod binder besten,
ondskan tar tills ondskan får,
vem ska här näst till ondskan gå,
det blir aldrig lugnt i skogen.

Männen vittjar fällor i snår,
finner spår som ger onda år,
Det blir aldrig lugnt i skogen
Vaktar härden i nattens dunkel,
hör märkliga ljud och modet sjunker

Omkväde
Blotat blod binder besten...

Om skuggor talas i mörkan vrå,
sanning i sagan döljs för de små,
Det blir aldrig lugnt i skogen,
Svåra val är släktens börda,
när blod stänkt på snön bliver bönerna hörda.

Omkväde
Blotat blod binder besten...

Enade folket på gården stå
vill att barnen till mannaålder nå
Det blir aldrig lugnt i skogen
Gården gör allt för att skydda de sina
att mörker ska vika och sol åter skina

Omkväde
Blotat blod binder besten...