Aldrig lugnt i skogen

Av: Kerstin Bohman och Sandra Hjelmérus.

Trenne mäktiga kvinnor styr,
Vaktar gården med folk och djur,
Det blir aldrig lugn i skogen
Tyder tecknen som talar om mörker,
med kniven i hand men med hjärtan som sörjer

Omkväde:
Blotat blod binder besten,
ondskan tar tills ondskan får,
vem ska här näst till ondskan gå,
det blir aldrig lugnt i skogen.

Männen vittjar fällor i snår,
finner spår som ger onda år,
Det blir aldrig lugnt i skogen
Vaktar härden i nattens dunkel,
hör märkliga ljud och modet sjunker

Omkväde:
Blotat blod binder besten...

Om skuggor talas i mörkan vrå,
sanning i sagan döljs för de små,
Det blir aldrig lugnt i skogen,
Svåra val är släktens börda,
när blod stänkt på snön bliver bönerna hörda.

Omkväde:
Blotat blod binder besten...

Enade folket på gården stå
vill att barnen till mannaålder nå
Det blir aldrig lugnt i skogen
Gården gör allt för att skydda de sina
att mörker ska vika och sol åter skina

Omkväde:
Blotat blod binder besten...