Budet till Ravindal

Av: Erik Bohlin.

Magne från Motvis visa om budbärandets vedermödor.

Jag skulle till Ravindal gå med ett bud
En tanke så genial - tips från en Gud
Ett förskott på arvodet hade jag fått
En öl är jag värd o det smakar så gott!

Omkväde:
Så slog jag mig ned uppå Guldåderns bänk
I strupen det sved, ge mig mer – kom och skänk
En öl blev till tre när som fyllan smög på
Jag kunde blott le, bara underbart må

En kärkelsfull väckning? Nej, dammvattenstänk!
Två barn hade använt mig som fiskebänk
Till Ravindal skulle jag ej hinna gå
Får vänta till morgondag att staden nå

Omkväde:
Så slog jag mig ned...

”När gryningen kommer må jag vakna upp”
Från hönsgården fick jag då hjälp av en tupp
Men halvvägs till Ravindal varse jag blev
I hönshus, i sitt fodral, kvar låg mitt brev

Omkväde:
Så slog jag mig ned...

Det blev inte bra, det bör alla förstå
Att återbetala förskottet: Ridå!
Vad gör man när mynt ej kan finnas i börs?
Hos Asgeir, på krita, man släcker sin törs(t)

Omkväde:
Så slog jag mig ned...