Budet till Ravindal

Av: Erik Bohlin.

Magne från Motvis visa om budbärandets vedermödor.

Jag skulle till Ravindal
Gå med ett bud
En tanke så genial
- tips från en Gud
Ett förskott på arvodet
Hade jag fått
En öl är jag värd o det
Smakar så gott!

Omkväde:
Så slog jag mig ned
uppå Guldåderns bänk
I strupen det sved
Ge mig mer – kom och skänk
En öl blev till tre
När som fyllan smög på
Jag kunde blott le
bara underbart må

En kärkelsfull väckning? Nej
dammvattenstänk!
Två barn hade använt mig
Som fiskebänk
Till Ravindal skulle jag
ej hinna gå
Får vänta till morgondag
att staden nå

Omkväde:

Så slog jag mig ned...

”När gryningen kommer må
Jag vakna upp”
Från hönsgården fick jag då
Hjälp av en tupp
Men halvvägs till Ravindal
Varse jag blev
I hönshus, i sitt fodral,
Kvar låg mitt brev

Omkväde:
Så slog jag mig ned...

Det blev inte bra, det kan
Alla förstå
Att återbetala för-
Skottet: Ridå!
Vad gör man när mynt ej kan
finnas i börs?
Hos Asgeir, på krita, man
Släcker sin törs(t)

Omkväde:
Så slog jag mig ned...