På vintern i skogen

Av: Erik Bohlin.

Författad av Magne från Motvi.

På vintern i skogen
Går vägen om logen
Tar säck bakom plogen
Med snaror däri
Jag spejar och spårar
Trots barmark försvårar
Men får kalla kårar
Av villebrådsskri

Omkväde:
När kvällen sen kommer,
Mot hemmet jag går
Och längtar, med iskalla fingrar och tår,
Att sedan i stugan,
Nu är jag snart där,
Få sitta i värmen med den jag har kär

På vintern i skogen
Går vägen om logen
och raskt förbi plogen
Till rev, agn och krok
Jag hugger upp vaken,
Det hör ju till saken,
Och pimplar upp laken
Till middagens kok

Omkväde:
När kvällen sen kommer…

På vintern i skogen
Går vägen om logen
där straxt ovan plogen
finns yxan så fin
Sen fäller jag träden,
Och lastar på släden,
Ska skydd bli till säden -
ett nytt magasin

Omkväde:
När kvällen sen kommer…