Kvädet om Birest

Av: Anders Fridborg.

Darak Balkes berömda sång om det tappra försvaret av Birest stad år 635.

Kom närmare alla, kom slå er ner
Kom hör om en seger så stor
Om Loke den lede med Njarkas baner
Om Birest som undvek hans klor

Från norr kom en här längs med Klintje berg
Runt Fyldia sjö gick dess led
Men halvvägs på vandringen hären blev snärjd
Och fastnade på fjällets hed

Omkväde:
Den stoltaste visa jag nånsin kvad
Är den som ni lyssnar till här
Det tappra försvaret av Birest stad
Jag önskar att jag varit där!

I vägen för Njarkas soldater låg
En stad som blott syntes dem klen
Vars enda försvar var det stockvärn man såg
Som saknade murar av sten

En murbräcka fördes mot porten fram
En närapå tvåfamnars stock
Då vällde från fjället som ut ur en damm
Mångtusende renar i flock

Omkväde:
Den stoltaste visa jag nånsin kvad...

Men riddaren som förde hären an
En Isvarg med purpurklädd sköld
Han manade på varje vätte och man:
”Till Birest! Mot plundring och stöld!”

Men Isvarg kom aldrig till staden fram
På kullarnas krön var det stopp
Till riddarens eviga nesa och skam
Han föll med en pil i sin kropp

Omkväde:
Den stoltaste visa jag nånsin kvad...

När tre gånger hären marscherat an
Och fallit tillbaks gånger tre
Man drog ut på heden så kvickt man det hann
Att bida och vänta och se

Men lägret man slog uppå Birests hed
Det anföll försvararna snart
Där lämnades inte ett ögonblicks fred
Där sköts varje pil som man spart

Omkväde:
Den stoltaste visa jag nånsin kvad...

Vid gryningen Njarkas soldater fann
Hur mången som korparna gött
Då tröt deras stridslust och ivern försvann
Då hade all kampvilja dött

Så hären från Njarka den flydde bort
Och sågs aldrig mera igen
Försvaret av Birest blev särdeles kort
Tack vare dess kvinnor och män

Omkväde:
Den stoltaste visa jag nånsin kvad...

Ståendes, långsammare:
För alla som stred där och ljöt sitt blod
För de som till gudarna gick
För frihet, för tapperhet och deras mod
Höj kruset till himlen och drick!

Omkväde (2 ggr):
Den stoltaste visa jag nånsin kvad...

Gandors skål!