Ödesvisa

Av: Anders Fridborg.

Diktad och framförd av Aigil på lajvet "I Teres skugga".

Så olika faller ödets lotter.
Den ene blir fattig, den andre blir rik.
Vi möter vårt öde med jämnmod.

En man får sitt liv fyllt av skratt och av glädje.
En annan man ändar sitt liv i tragik.
Vi möter vårt öde med jämnmod.

Min moder hon till detta livet mig födde.
Hon levde en tid till och sedan hon dödde.
Vi möter vårt öde med jämnmod.

Båd’ människan, kossan och haren och räven.
Vi är alla del utav ödesväven.
Vi möter vårt öde med jämnmod.

Som ödesljusbåten på irrande färden.
Så styr också ödet vår väg uti världen.
Vi möter vårt öde med jämnmod.