Stora rosa

Mått

Taknockslängd: 6,7 m

Total längd: 12,7 m (dvs 6,7 m + nock + 3 m till höger sida om nocken + 3 m till vänster sida), tänk radie från de lodräta stolparna som lyfter duken.

Bredd: 5,6 m

Instruktioner

Lägg ut golvet först, det underlättar för att finna rätt form på tältduken när den reses. De ljusa repen som golv och tak är ihopknutna med, är de två rep som används för att hissa upp taknocken.

Delar

Taknocken (i två delar)

Två mittstolpar finns

21 pinnar reses längs väggarna.

Säcken som det står ”värdshuset” på innehåller spik, och i denna säck ligger en liten påse, märkt med text som polygrip, skiftnyckel och bultar, som innehåller just bultar, en skiftnyckel och en polygrip.

De två lodrät placerade runda stolparna som lyfter tältduken har samma längd som en av de två delar som tillsammans bildar nocken, alltså 6,7 m vardera. (Kanske kan de lastas diagonalt i en för kort lastbil?)