Stadgar

Gällande version

Här finns gällande stadgar som PDF.

Ändringsförteckning

Stadgarna antogs på årsstämma 1995-02-04, och har sedan dess uppdaterats ett antal gånger:

 • Ändringar beslutade 2003 och 2004-02-14:
  • Kapitel III §2 f: Tillägg av budget på årsmötesdagordningen.
 • Ändringar beslutade 2005-02-26 och 2006-02-18:
  • Kapitel I: Tillägg av "och dyligt" i syftesparagrafen.
 • Ändringar beslutade 2006-02-18 och 2007-02-17:
  • Kapitel II §2: Uteslutning ska föregås av avstägning.
  • Kapitel III §2 a och c: Tillåt stämma senare på året, och tidsgränser för motioner.
  • Kapitel IV §2 och §3: Tidsgränser för revisionen.
 • Ändringar beslutade 2010-02-20 och 2011-04-09:
  • Kapitel III §3 a, f och g: Suppleant införs i styrelsen.
 • Ändringar beslutade 2015-03-08 och 2016-03-13:
  • Kapitel III §2 a-c: Ändrade regler för kallelse och handlingar till årsstämma.
 • Ändringar beslutade 2018-03-11 och 2019-03-23:
  • Kapitel I: Förtydligas att föreningen är ideell samt religiöst och partipolitiskt oberoende.
  • Kapitel III §3: Säte ändras från Gävle till Uppsala.
  • Kapitel III §3 d: Firmatecknare regleras tydligare.
 • Ändringar beslutade 2019-03-23 och 2020-03-14:
  • Kapitel III §3 a och e-g: Utökat antal ledamöter i styrelsen.

Äldre versioner

Här finns några äldre versioner av stadgarna: