Uppförandepolicy

Föreningens uppförandepolicy som antogs på årsmötet 2022. 
Det handlar om hur vi uppför oss mot varandra i föreningen, på lajv och på föreningens arrangemang. 

Läs policyn här: uppforandepolicy_gyl…pdf