Arbetshelg i Gyllbergen 1

Dags att smygstarta arbetet i Gyllbergen!
Kanske ligger fortfarande snön. Om inte lär det vara blött i markerna...
I planeringen ligger golvläggning i timmerhuset vid damm 3.
På "om-vi-hinner-listan" finns fällning av en gran (på väg in mot dassgläntan) samt förberedelser för dassflytt.
Zet Wallin, Carl Wellander, Anders Fridborg och Erik Bohlin kommer att åka upp - hoppas fler vill vara med!
Varmt välkomna!
E