Årsmöte 2015

Kom och bestäm om föreningen! Efter årsmötet blir det medlemsmöte om Stormidsommar.