Årsmöte 2019

OBS! NOTERA DATUMÄNDRING PGA DUBBELBOKAT HOS STUDIEFRÄMJANDET!

---- ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 23 MARS ----

Nytt år, nytt årsmöte! Kallelsen kommer att skickas ut via mail till personer som var medlemmar 2018 och de som är medlemmar i år. Observera att bara de som betalat avgift för 2019 har rösträtt på årsmötet, så passa på att göra din inbetalning redan nu!

Swish: 123 029 05 10
Bankgiro: 5721-0270

20 kr 0-10 år
130 kr 10-18 år
200 kr 19-25 år
300 kr 26 år
500 kr Frivillig avgift (medlemsavgift för de som har möjlighet)
750 kr Familj
1 400 kr Avgift för femårsmedlemskap

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Dagordning publiceras och skickas ut en vecka före mötet.

Årsmötet hålls i Studiefrämjandets lokal i Uppsala.