Årsmöte 2021

Tid: 4 april, 2021, kl. 11.00 – 14.00

Plats: Online via Teams. Inloggning kommer kunna ske 15 minuter innan och se gärna till att vara inloggad i tid då mötet körs igång 11.00. Anslut till mötet med länken här nedanför.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGIwMDI5YjMtMGRjY...

Alla är välkomna att ta del av mötet online, men bara betalande medlemmar 2020 har yttrande- och rösträtt på mötet (om inte mötet beslutar annat). Betala därför din medlemsavgift i tid innan mötet (detaljer finns här). Det här förtydligandet syftar bland annat till att undvika att icke-medlemmar uppbär förtroendeposter, vilket förekommit. Handlingar till årsmötet kommer att publiceras på hemsidan och mailas ut minst sju dagar innan mötet, men inte skickas ut i pappersform.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet, dvs den 21 mars. Dessa skickas till styrelsens mail: hjortenstyrelsen@gmail.com. Föreningen ordnar ingen fika av naturliga skäl, men vi kommer att göra en paus i mötet för bensträckning och påfyllnad av energi om det behövs. Efter mötet kommer vi kunna vara kvar i det virituella mötesrummet ett tag om det är något vi behöver diskutera vidare utanför mötet.

Välkomna önskar styrelsen för Föreningen Gyllene Hjorten 2020.
Peter Engström, Axelina Nilsson, Karin Fonnaland,Klara Wellander, Vigdir Hedenberg, Emma Wallet