Årsmöte 2023

Kallelse

Datum: 23 april, 2023
Tid: 13.00 – 15.00
Plats: Studiefrämjandet, Uppsala Ljusbärargatan 2, 3 tr.

För de som bor längre bort finns möjligheten att delta online via Teams. Länk till mötet kommer att publiceras på föreningens hemsida och på Facebook under veckan innan mötet.
 

Alla intresserade är välkomna på årsmötet, men bara betalande medlemmar 2023 har yttrande- och rösträtt på mötet (om inte mötet beslutar annat).
Betala därför din medlemsavgift i tid innan mötet (se hemsidan för detaljer).
Det här förtydligandet syftar bland annat till att undvika att icke-medlemmar uppbär förtroendeposter, vilket förekommit.

 

Handlingar till årsmötet kommer att publiceras här på hemsidan och mailas ut minst sju dagar innan mötet, men inte skickas ut i pappersform. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet, dvs den 9 april.
Dessa skickas till styrelsens mail: sekreterare@gyllenehjorten.se


Föreningen ordnar lättare fika till mötet. Efter mötet kommer det finnas möjligheter att sitta kvar och prata och fika vidare.

Välkomna!

Styrelsen för Föreningen Gyllene Hjorten 2022.

Peter Engström, Axelina Nilsson, Karin Fonnaland,
Klara Wellander, Vigdir Hedenberg, Emma Wallet

Frågor?
Kontakta ordförande Peter Engström på peter@randersmark.se eller 070-464 49 71