Årsmöte

Välkomna på Föreningen Gyllene hjortens årsmöte 2017!

Datum: 25 mars 2017
Tid: kl 15-19
Plats: Studiefrämjandet lokal, Alba, Portalgatan 2, Uppsala

Nu är det dags för årsmöte! Ni hälsas alla välkomna till Studiefrämjandets lokaler för ett par timmars beslutsfattande den 25 mars kl 15-19.

Enligt föreningens stadgar skall årsmöte hållas före mars månads utgång, och kallelse ska ske minst 21 dagar före stämmans avhållande. Kallelsen skickas till medlemmar för 2017 och till dem som var medlemmar under 2016. Alla är välkomna att ta del av mötet på plats (om inte mötet själv beslutar annat), men bara betalande medlemmar 2017 har yttrande- och rösträtt på mötet. Betala därför din medlemsavgift i tid innan mötet (se hemsidan för detaljer). Det här förtydligandet syftar bland annat till att undvika att icke-medlemmar uppbär förtroendeposter, vilket förekommit.
Fika serveras vid lämpligt tillfälle i förhandlingarna.
Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor innan mötet och dagordningen kommer publiceras på hemsidan och skickas ut via mail senast 7 dagar före mötet.

Välkomna hälsar styrelsen
Monica Ericson, Tobias Amnell och Karin Fonnaland