Bäverhyddan

Sommaren har varit orolig i Biresttrakten. Ända sedan furst Keis marsk försvann i vintras i Ledebyskogen har ryktena surrat alltmer intensivt. Kommer Kei att slå till mot Birest innan vintern? Mycket tyder på det. En del hävdar att en här redan är på marsch. Andra slår ifrån sig - rykten har alltid böljat fram och tillbaka ända sedan almar tog sin tillflykt i Birest.

Bäverhyddan är ett enkelt värdshus i skogen mellan Ledeby och Birest, ungefär en dagsmarsch från Birest längs den mindre vägen (snarare större stigen) som går i sydvästlig riktning mot Ronäs. Arnur Mård driver där från vår till höst en skänkstuga med övernattningsloft för resande och de få boende i trakten. En kväll i Lövbrand dukas där upp en enkel skänktallrik, öl och mjöd. Vin har varit mycket svårt att få tag på de sista åren, men Arnurs verksamhet har gott renommé och hans kanaler är många. Då och då kan även det finnas på menyn.

I salen kan det finnas resande till och från Birest. Kanske några som lämnat sitt hem för att slippa vara där om kriget kommer? Kanske några som tänker sig dit och försvara staden? Kanske någon kunskapare från ena eller andra sidan, några handelsresande, ett par röv... förlåt, jägare! Den som har en roll som ska vara med i En Seger Så Stor lördagen 17 oktober kan med fördel använda den redan här!

---------------PRAKTISKT-------------

Plats: Familjen Fridborgs fähus i Åmot, NV Gästrikland (ca 45 min från Gävle)
Boende: Övernattning för de som önskar sker off lajv på golv i själva torpet.
Antal: Max antal deltagare ca 20
Kostnad: 20 kr slitageavgift till föreningen. Mat och dryck köps i spel. Växla till dig pengar innan.
Tid: prel 18:00 till 23:00 (max).
Anmälan: helst med rollförslag/idé/önskemål per mail till anders.fridborg@telia.com

Det hela är tänkt som en opretentiös skänkstugekväll för att inviga det värdshusprojekt jag hållit på med på lågfart sedan vi köpte vårt 1800-talstorp i Åmot. Nu börjar det bli användarfärdigt, och jag hoppas att några vill komma och inviga det på riktigt med mig! Stöd för rollskapande och spelingångar kommer att ges efter behov, men bidra gärna själv med förslag och tankar!

"Bäverhyddan" är ett helt fristående arrangemang från "En seger så stor". Däremot länkas de ihop i beskrivningarna av världens tillstånd och rollernas stämning. Förhoppningsvis ger det mervärde till "En seger så stor" att ha varit med även här!