Borgrasarfesten 656

En fest i vänskap och fred, där forna stordåd minns och fallna kämpar hedras, men där också lekar, stoj och glam har sin givna plats. En fest där barnen får stort utrymme samtidigt som de lär sig om frihetskampen och fostras in i landets korta men stolta historia. Men också en fest där alla bidrar och knytkalaset på kvällen för många är årets bästa kväll!

Medan folket i den lilla byn Tingsvattnet, ett par dagsmarscher upp i bergen sydöst om Ravindal, rustar för årets Borgrasarfest kommer ett märkligt följe till platsen. De har rest långt, har besynnerliga kläder och lustiga hattar. Och de ställer många frågor. Om platsen, om folket, om seder och bruk…

Samtidigt erbjuder den lilla idylliska byn en avskild fristad för de som vill träffas i lönn och byta nyheter eller varor – nära och rimligt lättillgänglig, men ändå sällan besökt av de vaksamma ögon och öron som ser och hör allt som sker inne i Ravindal. Och den vägtame hittar många vägar dit och därifrån…

Sammanfattning

Välkomna ska ni vara till årets lajv i byn Tingsvattnet! Det är i år sju år sedan vi först stiftade bekantskap med byn som då fick sina officiella byprivilegier och fick utse byråd och städsla en byknekt. Mycket har hänt sedan dess. Stormidsommar har firats, episk ondska bekämpats, guld har smugglats och småkakor bakats, allt medan öringen vakat i dammarna.

Årets lajv kommer att vara en familje- och barnvänlig tillställning, med stort utrymme för byns spel. Tid för hantverk, matlagning och småprat vid eldstäder. Inga illvättar lurar i buskarna, men det märkliga följe från Aralantha som slagit ned sina tält på Prinsängen kommer nog att kunna hålla bybor och besökare till Borgrasarfesten verksamma på olika sätt…

Själva Borgrasarfesten sker på måndagen den 5 juni. I spelet är det två dagar efter första fullmånen i Sunnifagn, eftersom det var den dagen som den ointagliga borgen i Gargul raserades, år 619. Upproret mot den onde fursten hade pågått en tid och framgångar hade skördats i Grå Bergen och på andra ställen i norr, men bakom Garguls höga, mörka murar höll fursten stora styrkor. Det var Dvalin och dvärgarna som kom till upprorsledaren Varghuvuds hjälp. Fursten i Gargul störtades tillsammans med murarna, som dittills stått olycksbådande hårda och blickat ut över landskapet. I Wenheim högtidlighålls varje år minnet av denna dag; en dag som signalerade slutet på förtrycket och början på friheten. Bara några veckor efter borgens fall utropades Wenheim som självständigt rike, med Gissur som hövding.

Festen firas på lite olika sätt runt om i det vidsträckta landet, och till och med i närliggande byar här i bergen kan traditionerna skilja sig. Vissa hävdar till exempel att det är två dagar innan första fullmånen i Sunnifagn festen ska hållas; andra hävdar helt andra tidpunkter. Men det gör inte så mycket; det innebär bara att den riktigt festsugne kan hinna med både två och tre fester under en och samma vår! Midsommarfirandet i all ära, men det här är en lite folkligare och enklare fest som på många sätt ligger närmare den wenheimska folksjälen.

Gemensamt för alla firanden är lekar och skojfriska tävlingar med teman som på ett eller annat sätt kan kopplas till raserandet av en borg. På en del ställen förekommer olika särskilda maträtter – i Ravindal serveras till exempel borgrasarkakor. Det är också självklart och viktigt att alla bidrar till festligheterna med det den kan. Ingen tittar snett på den fattiges bidrag utan skattar alla gåvor lika högt. Den som bara har råd att gå ut i skogen och plocka blommor till dekoration är lika välkommen som den som ställer en mjödkagge på bordet eller kommer med ett rostat lamm. Men de flesta ställer fram sina grytor eller sitt bröd eller sina fiskar och äter sedan glatt av allt som borden dignar av, till musikanters spel och barnens skratt!

Förväntningar

En lajv i Gyllene Hjortens värld är, precis som Borgrasarfesten i Wenheim, resultatet av ett gemensamt ansvarstagande och medskapande. Och precis som byborna vet att alla har olika förutsättningar att bidra gäller det också oss deltagare. Vi vill att den här lajven ska vara tillgänglig för alla, oavsett vilket utrymme du har i livet just nu att fördjupa dig och förbereda.

Det kommer att finnas utrymme för roller som kräver mer men kanske också ger mer, precis som det finns roller med ganska liten insats i form av förberedelser. Då kommer du å andra sidan att behöva ta ett större ansvar för att skapa din egen lajv och se till att få ut det du vill. Om det är att baka bröd, hantverka, umgås, leka och ordna fest så kommer det att gå utmärkt. Vill du tissla och tassla i skymundan om händelser i Naronien eller utforska den – med aralanthiska ögon – märkliga kulturen i Tangbergen krävs en lite större insats.

Vad vi vill att du bidrar med

Även om du spelar bybo eller tillresande med fokus på livet i byn, hantverk, mat och socialt umgänge förväntar vi oss att du är en del av allas upplevelse och levandegör Tingsvattnet och Wenheim efter bästa förmåga. Du är en god wenheimare, med koll på vilken gud du sätter främst, landets historia, Varghuvuds uppror och vad du anser om furst Kei i Naronien (tips: om honom tycker du inte!). Du hedrar landets och byns seder och Borgrasarfesten är för dig litegrann som julafton. Det finns en trygghet i att genomföra de olika sederna gemensamt och att upprepa berättelsen för barnen om hur borgen i Gargul raserades och Varghuvud vann friheten är en högtidsstund.

Är du tillresande från något håll förväntar vi oss att du bidrar till känslan av världen utanför. Särskilt om du är en del av det aralanthiska följet. Där vill vi också se ett spel – såväl inom gruppen som med andra – med mer tydligt utmejslade karaktärer, egna drivkrafter och en förmåga att bidra till såväl den egna som andras lajvupplevelse.

Vad vi arrangörer erbjuder

Vi erbjuder dig som deltagare några fantastiska dagar i den Erborigiska sagan, i den by som kallas Tingsvattnet. Där kommer det att finnas en fungerande infrastruktur i form av färskvatten, dass och matlagningsmöjligheter. Det kommer att finnas enklare mat och dryck på värdshuset kvällarna då det inte är Borgrasarfest.

Vi erbjuder också hjälp att skapa/utveckla en karaktär med koppling till byn, där du själv får fylla i en del luckor och uppmuntras att koppla ihop dig med andra bybor.

För dig med en utifrånkommande karaktär erbjuder vi mer aktiv hjälp i att utveckla en karaktär och passa in den i sammanhanget. Du får hjälp med drivkrafter och relationer, men kommer både att ha utrymme och förväntan på dig att utveckla rollen vidare och fördjupa bakgrund m.m.

Anmälan, praktiskt m.m.

Avgift och betalning

Alla deltagare registrerar sig genom att fylla i formuläret nedan med frågor angående förväntningar på lajven samt praktiska saker som t ex allergier.

Du är anmäld först när deltagaravgiften är betald. Betalning görs till föreningen Gyllene Hjorten på bankgiro 5721-0270, mottagare Gyllene Hjorten.

Sista betalningsdag är 10 maj 2023.

Deltagaravgiften är:

Vuxen (16 år +) 350 kr
Barn (4-15 år)  250 kr
Barn (0-3 år) gratis
Familj (2 vx + 2 bn) 1000 kr
Familj (2 vx + 3 bn)  1100 kr
Ej föreningsmedlem (vx) +100 kr/vx 
Ej föreningsmedlem (bn) +50 kr/bn
Förseningsavgift (betalning efter 10 maj) +50 kr/delt

Med familj avses normalt två (eller flera) vuxna sammanboende med minst ett barn till vilket de eller någon av dem är vårdnadshavare. Andra familjekonstellationer – kontakta arrangörer för överenskommelse. Kontrollera gärna status på ditt medlemskap innan du gör din inbetalning för att minimera behovet av uppföljning.

Från 12 års ålder så erbjuder vi personlig kontakt med rollskrivande arrangör om så önskas.
Från 16 år begär vi direktkontakt med deltagaren för att säkerställa att all information når fram.

Länk till anmälningsformulär

Kontaktadress till arrangemanget: Borgrasarfest656@gmail.com