Borgrasarfesten 656 - Uppdaterad

Förord

Livet blir inte alltid som man tänkt sig - ganska sällan, faktiskt!

I höstas drog vi upp riktlinjerna för det vi ville göra inför arrangemanget i anslutning till nationaldagen. Idéerna kom lätt och de hängde ihop förvånansvärt bra. Kul!

Sen kom livet mellan. Vår lilla arrangörsgrupp krympte av olika anledningar och för att kunna vara säkra på att kunna leverera det vi lovar, utan gå under själva, kände vi oss tvungna att ändra löftet!

Vi sparar de komplicerade och arrangörstunga idéerna till en annan gång. Kvar blir själva Borgrasarfesten!

Hoppas att ni har förståelse för ändringen och att ni vill hjälpa oss att skapa ett härligt firande!

Varmt välkomna!

Inledning

Folket i den lilla byn Tingsvattnet, ett par dagsmarscher upp i bergen sydväst om Ravindal, rustar för årets Borgrasarfest! En fest i vänskap och fred, där forna stordåd minns och fallna kämpar hedras, men där också lekar, stoj och glam har sin givna plats. En fest där barnen får stort utrymme samtidigt som de lär sig om frihetskampen och fostras in i landets korta men stolta historia. Men också en fest där alla bidrar och knytkalaset på kvällen för många är årets bästa kväll!

 

Sammanfattning

Välkomna ska ni vara till årets lajv i byn Tingsvattnet! Det är i år sju år sedan vi först stiftade bekantskap med byn som då fick sina officiella byprivilegier och fick utse byråd och städsla en byknekt. Mycket har hänt sedan dess. Stormidsommar har firats, episk ondska bekämpats, guld har smugglats och småkakor bakats, allt medan öringen vakat i dammarna. 

Årets lajv kommer att vara en familje- och barnvänlig tillställning, med stort utrymme för byns spel. Tid för hantverk, matlagning och småprat vid eldstäder. Inga illvättar lurar i buskarna!

Själva Borgrasarfesten sker på måndagen den 5 juni. I spelet är det två dagar efter första fullmånen i Sunnifagn, eftersom det var den dagen som den ointagliga borgen i Gargul raserades, år 619. Upproret mot den onde fursten hade pågått en tid och framgångar hade skördats i Grå Bergen och på andra ställen i norr, men bakom Garguls höga, mörka murar höll fursten stora styrkor. Det var Dvalin och dvärgarna som kom till upprorsledaren Varghuvuds hjälp. Fursten i Gargul störtades tillsammans med murarna, som dittills stått olycksbådande hårda och blickat ut över landskapet. I Wenheim högtidlighålls varje år minnet av denna dag; en dag som signalerade slutet på förtrycket och början på friheten. Bara några veckor efter borgens fall utropades Wenheim som självständigt rike, med Gissur som hövding. 

Festen firas på lite olika sätt runt om i det vidsträckta landet, och till och med i närliggande byar här i bergen kan traditionerna skilja sig. Vissa hävdar till exempel att det är två dagar innan första fullmånen i Sunnifagn festen ska hållas; andra hävdar helt andra tidpunkter. Men det gör inte så mycket; det innebär bara att den riktigt festsugne kan hinna med både två och tre fester under en och samma vår! Midsommarfirandet i all ära, men det här är en lite folkligare och enklare fest som på många sätt ligger närmare den wenheimska folksjälen. 

Gemensamt för alla firanden är lekar och skojfriska tävlingar med teman som på ett eller annat sätt kan kopplas till raserandet av en borg. På en del ställen förekommer olika särskilda maträtter – i Ravindal serveras till exempel borgrasarkakor. Det är också självklart och viktigt att alla bidrar till festligheterna med det den kan. Ingen tittar snett på den fattiges bidrag utan skattar alla gåvor lika högt. Den som bara har råd att gå ut i skogen och plocka blommor till dekoration är lika välkommen som den som ställer en mjödkagge på bordet eller kommer med ett rostat lamm. Men de flesta ställer fram sina grytor eller sitt bröd eller sina fiskar och äter sedan glatt av allt som borden dignar av, till musikanters spel och barnens skratt!

 

Förväntningar 

En lajv i Gyllene Hjortens värld är, precis som Borgrasarfesten i Wenheim, resultatet av ett gemensamt ansvarstagande och medskapande. Och precis som byborna vet att alla har olika förutsättningar att bidra gäller det också oss deltagare. Vi vill att den här lajven ska vara tillgänglig för alla, oavsett vilket utrymme du har i livet just nu att fördjupa dig och förbereda. 

Arrangörerna kommer inte att ha möjlighet att skriva komplexa roller, men vill du själv sätta dig, eller några vänner, i ett mer komplicerat sammanhang är du varmt välkommen att ta egna initiativ för att det ska bli verklighet. Stäm för säkerhets skull  av med arrangörerna innan du lagt för mycket tid på dina idéer. Ingen gillar ju dubbelarbete…

Du kommer  att behöva ta ett större ansvar för att skapa din egen lajv och se till att få ut det du vill. Om det är att baka bröd, hantverka, umgås, leka och ordna fest så kommer det att gå utmärkt. Vill du tissla och tassla i skymundan om händelser i Naronien eller utforska den – med aralanthiska ögon – märkliga kulturen i Tangbergen går det också bra, men då krävs en lite större insats.

 

Vad vi vill att du bidrar med

Även om du spelar bybo eller tillresande med fokus på livet i byn, hantverk, mat och socialt umgänge förväntar vi oss att du är en del av allas upplevelse och levandegör Tingsvattnet och Wenheim efter bästa förmåga. Du är en god wenheimare, med koll på vilken gud du sätter främst, landets historia, Varghuvuds uppror och vad du anser om furst Kei i Naronien (tips: om honom tycker du inte!). Du hedrar landets och byns seder och Borgrasarfesten är för dig litegrann som julafton. Det finns en trygghet i att genomföra de olika sederna gemensamt och att upprepa berättelsen för barnen om hur borgen i Gargul raserades och Varghuvud vann friheten är en högtidsstund. 

Är du tillresande från något håll förväntar vi oss att du bidrar till känslan av världen utanför. 

 

Vad vi arrangörer erbjuder

Vi erbjuder dig som deltagare några fantastiska dagar i den Erborigiska sagan, i den by som kallas Tingsvattnet. Där kommer det att finnas en fungerande infrastruktur i form av färskvatten, dass och matlagningsmöjligheter. Det kommer att finnas enklare mat och dryck på värdshuset kvällarna då det inte är Borgrasarfest.

Vi erbjuder också hjälp att skapa/utveckla en karaktär med koppling till byn, där du själv får fylla i en del luckor och uppmuntras att koppla ihop dig med andra bybor.

 

Anmälan, praktiskt m.m.

Avgift och betalning

 

Alla deltagare registrerar sig genom att fylla i formuläret nedan med frågor angående förväntningar på lajven samt praktiska saker som t ex allergier. 

Du är anmäld först när deltagaravgiften är betald. Betalning görs till föreningen Gyllene Hjorten på bankgiro 5721-0270, mottagare Gyllene Hjorten

Sista betalningsdag är 10 maj 2023. 

Deltagaravgiften är

Vuxen (16 år +) 350 kr

Barn (4-15 år) 250 kr

Barn (0-3 år) gratis

Familj (2 vx + 2 bn) 1000 kr

Familj (2 vx + 3 bn) 1100 kr

Ej föreningsmedlem (vx) +100 kr/vx

Ej föreningsmedlem (bn) +50 kr/bn

Förseningsavgift +50 kr/delt (betalning efter 10 maj)

Är det första gången du ska på ett Hjortenlajv? Då har du 50 kr i rabatt på anmälningsavgiften! 
 

Med familj avses normalt två (eller flera) vuxna sammanboende med minst ett barn till vilket de eller någon av dem är vårdnadshavare. Andra familjekonstellationer – kontakta arrangörer för överenskommelse. Kontrollera gärna status på ditt medlemskap innan du gör din inbetalning för att minimera behovet av uppföljning. 

Från 12 års ålder så erbjuder vi personlig kontakt med rollskrivande arrangör om så önskas.
Från 16 år begär vi direktkontakt med deltagaren för att säkerställa att all information når fram.

Länk till anmälningsformuläret: ANMÄLAN

Kontaktadress till arrangemanget Borgrasarfest656@gmail.com 

Varmt välkomna att levandegöra Erborigien tillsammans med oss!

Arr gm Erik Bohlin och Carl Wellander