Den Lede Bybon 2:7

Kom och ät, drick, umgås, sjung och spela på skänkstugan i "Den Lede Bybon" i Överböle utanför Ledeby.