Det viskas i Wenheim

Över allt i Wenheim gror oro såväl som handlingskraft. Precis som folket reste sig mot furstarna för en generation sen, sägs det att det är dags att resa sig mot Nemrals Näve nu. Det talas om att man behöver väcka Varghuvuds kraft till liv igen, ja rent av att Wenheim behöver finna en ny Varghuvud. En del säger till och med att de redan har funnit henne, och är beredda att gå dit hon pekar.

Utanför Brantvik samlas några av de som fruktar för Wenheims framtid för att smida planer. De kommer från spridda grupper som alla på sitt håll närt sitt hat mot Näven och sina tvivel inför framtiden. Några har rest runt i världens alla hörn, slagits i kriget i Naronien och sett både Aahren och Nemevid. Andra har inte sett mycket mer än heden där de vallar sina får, men vet ändå att de har något de måste försvara.

Nu är det dags att enas. Nu är det dags att agera. Men vad ska egentligen göras? Vad kan egentligen göras? Hur kan man vinna mot en fiende som inte följer några regler?

Plats: Fläktanstugan, Lunsen utanför Uppsala.
Datum: 160514
Tidsschema: 18.00 Samling på olika ställen för olika grupper
19.00 Deltagarna börjar gå från olika håll
23.00 Avslut och hemfärd
Kostnad: 50:- för medlem
50:- för icke medlem som testar Gyllene Hjorten för första gången
75:- för icke medlemmar som varit på arrangemang med Gyllene Hjorten tidigare
Mat: Enklare varm mat kommer att tillhandahållas. Kompletteras med fördel.
Anmälan: Senast 160506 kl. 18.00 till vargagryning@gmail.com

Roller och plats i sagan:

• Ordensroller eller andra etablerade hjältar som söker ett sätt att kämpa för Wenheims framtid, mot Furst Keis regim.
• Wenheimska kämpar, redo att stå upp för sitt land men med olika ideér om hur.

Målet är att börja driva den saga och de konflikter som kommer att kulminera på Stormidsommar. Vi hoppas också att kunna skapa kontinuitet för kampanjroller genom att ge dessa ett tillfälle att träffas och diskutera läget i världen efter Birest fall.

Du kan komma som en kampanjroll, som en ny roll du vill spela in mot Stormidsommar eller kom som en roll skapad bara för denna kväll om du föredrar det!

Varmt välkomna!