Digitalt fika med tema Ravindal

Länk till Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyMDg5MTMtMzJlY...

Välkommen på digitalt fika med tema Ravindal! För många som varit på lajv i Tingsvattnet är det staden nedanför berget. Men hur ter sig egentligen Ravindal för en besökare? Vi vet en del om denna wenheimska stad, men mycket är nog okänt. Målet är att skapa tillsammans, och att inte måla i hela kartan med sprätta ut lite färgklickar i alla fall.

Förbered gärna en liten historia om en plats, person eller företeelse du tycker borde finnas i Ravindal! Här finns en sammanställning om vad vi vet om Ravindal: https://docs.google.com/document/d/12a2TxQBlKlnKXkEZu84-dbJonZ5sbuhKg8zB...

Det är inte ett formellt världsmöte, utan snarare ett tillfälle att ses och diskutera om och fundera på Erborigien tillsammans. Medtag eget fika och kanske något att pyssla med medans vi pratar.

Mötet äger rum digitalt via teams. Länk publiceras här ett tag i förväg.