Digitalt fika med tema Wenheim

Välkommen på digital fika på tema Wenheim!

Länk till Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjZkNWQ1ZjUtYTE0M...

Inför sommarens lajg Draupners Droppe vill vi passa på att prata lite om Wenheim. Den som vill veta mer om sommarens lajv kan också passa på att fråga om det. Det är inte ett formellt världsmöte, utan snarare ett tillfälle att ses och diskutera om och fundera på Erborigien tillsammans. Medtag eget fika och kanske något att pyssla med medans vi pratar.

Följande frågor tas upp:

Wenheims kultur:

  • Hur spelar man Wenheimare?
  • Hur yttrar sig Wenheims kultur i vardagen?
  • Är ödestron närvarande på något sätt, finns det gamla sedvänjor som levt kvar?

Wenhiem idag:

  • Hur är läget i Wenheim, fyra år efter stormidsommar?
  • Hur går den nya hövding Minnas styre? Vad har förändrats, hur går snacket på gatorna i Gargul?
  • Hur har relationen med Naronien utvecklats? Känner sig Wenheim mer säkert, eller fortsatt hotat?
  • Vad har hänt med Veiras Ledung, Veiras Sanna Ledung och Nemrals Näve?

Mötet äger rum på Teams. Länk publiceras här på hemsidan dagen innan.