En kväll uti Gargul

Den druckna abborren var för ett tiotal år sedan ett propert och ansett värdshus för den enklare borgarklassen. Många resande brukade också ta in där, och av gammal vana gör en del det fortfarande.
Men sedan den nuvarande värdshusägaren tog över efter sin bror så har det hela rasat utför och de flesta gamla stamgäster har ersatts av nya. Numera är Den druckna abborren en ganska ruffigt ställe, prefekt för den som vill spela falskt, prata smuggelgods eller bara dricka ifred.
Men på senare tid har det också blivit allt fler diskussioner om hur Wenheim ska styras. Alla är inte nöjda med valet. Och frågorna är många. Vad gör herr Heine? Kommer Boda fortsätta att samla sin här? Vad tycker furst Grimar om allt detta? Och klarar Minna Tempeldanserska den nya rollen som hövding?
Det ryktas också att Nemrals Näve har gjort värdshuset till sitt tillhåll, men det går ju så många rykten...
Men alla är inte intresserade av politik. Inte när det finns tärningar, öl och möjligheten att göra sig en god förtjänst.

---

Vi avslutar vår tid i lokalen på Eklundshof med ett sista värdshuslajv. Lajvet är tänka att spegla lite av de tankar och diskussioner som finns bland folket den nya hövdingen, och vad Gargulborna tror att vinnare och förlorare har för planer framöver. Gamla och nya roller är välkomna, dock krävs det mycket gods skäl för att spela storpolitiska roller då vi vill fokusera på vad vanligt folk tänker, tycker och säger. Och precis som i vår vanliga värld så finns det gott om folk som inte är intresserade av politik, folk som pratar utan att ha tillräckliga kunskaper och folk som bara tycker. Du behöver alltså inte vara särskilt insatt i alla turer i den Wenheimska politiken för att vara med på En kväll uti Gargul.

---

Samling: kl 18.00
Spel: kl 19.00 - 23.00
Plats: Vår lokal, Iskällaren på Eklundshof
Kostnad: 60 kr för medlemmar och nybörjare, 100 kr för icke-medlemmar
I priset ingår en vegetarisk gryta, bröd, ost och fläderdryck. Annan mat och dryck kan köpas i spel.

---

kontakt:
axelina.nilsson@gmail.com
fredrik.bergelv@gmail.com
kristina.hedenberg@gmail.com

Anmälan: kristina.hedenberg@gmail.com

Välkomna!

Axelina, Fredrik och Kristina