Ännu mer tekniska problem! Den nya nya länken som gäller är denna, till Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMzYzUzMzItMDQ3OC00ZmVmLWFlN2YtZWEzYjMzNjUwMDMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f3015282-1dac-43e2-b2f3-7ed3707b2522%22%2c%22Oid%22%3a%221ff874d0-1cdf-46b5-a125-2c95b8e46572%22%7d

Extra Årsmöte 2023


Datum: 10 september (Söndag)
Tid: 13.00
Plats: Studiefrämjandet, Uppsala eller Online via Zoom


Då vi misslyckades få ihop en komplett styrelse under det ordinarie årsmötet i våras så bjöds det senare in till ett föreningsmöte där problemet skulle diskuteras. Under det mötet så bestämdes att ett extra årsmöte skulle hållas under hösten.

En valberedning är tillsatt bestående av gamla valberedningen samt frivilliga som hjälper till och de har eller kommer kontakta folk i föreningen för att se om vi kan få ihop frivilliga till de enkla uppdrag som det ändå är i en så här liten förening. Det är viktigt för föreningens existens att vi faktiskt kan fylla posterna och arbeta vidare så vi kan fortsätta göra roliga evenemang och lajv.

 

Motion till årsmötet Det finns ett förslag från föreningsmötet att ändra i stadgans kap 3, §3a som handlar om styrelsens medlemsantal.
Förslaget är att ändra första meningen från: Styrelsen skall bestå av 4-6 ledamöter. till Styrelsen skall bestå av 3-6 ledamöter.
Anledningen är dels att slimma ned styrelsen något då det faktiskt inte längre behöver vara större samt att göra valberedningens arbete lättare att faktiskt kunna fylla alla poster.

 

Personval De poster som behöver fyllas är följande:
1-2 ledamöter till styrelsen 1 Suppleant till styrelsen 2 Rustmästare Myntmästare Webgrupp Världsgrupp Valberedning 3 Revisorer varav en suppleant


Årsmöteshandlingar hittar du här: 
Dagordning
Ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse
Världsgruppens rapport
Revisonsberättelse
Budgetförslag
Karta till Studiefrämjandet
 

Zoomlänk: 

https://us05web.zoom.us/j/83295776888?pwd=Q4sh3fzzezCygYkHokbdtY3v1hjTg1.1

Meeting ID: 832 9577 6888
Passcode: 5Tkn3s

Välkomna!


/Styrelsen