Fikaträff - Online

Välkommen på en fikaträff med Gyllene Hjorten på söndag den 6/2 kl. 15:00. Då pandemin hindrar oss att mötas på ett säkert sätt så får vi ta till de medel vi kan tills det går att ordna fysiska möten igen på ett tryggt sätt. Denna gång så har vi ett par programpunkter att locka med. Dels ska vi prata lite allmänt om Erborigien och dels om det kommande lajvet Draupners Droppe. Arrangörerna kommer deltaga och prata lite om lajvet och svara på frågor.

PREMIÄR FÖR NY HEMSIDA
Men vi kommer också ha en premiärvisning av föreningens nya hemsida!
Den är äntligen såpass färdig att den kan sjösättas. Det kommer såklart att finnas mer att göra med den men det är sånt som kan ske längs vägen och gärna tillsammans med medlemmarna.
OBS! Den nuvarande hemsidan kommer plockas ned på torsdag eller fredag för att den nya ska kunna förberedas. Så det kommer inte att gå att komma åt något på sidan förrän på söndag.

Under mötet så är det ju ett utmärkt tillfälle att plocka fram lite hantverk man har på gång där hemma och pyssla med under tiden. Glöm inte heller att ordna något trevligt fika.
Frågor om mötet kan ställas här på arrangemangets sida.

Väl mött!
Styrelsen

Länk till mötet finns här:
Titel: Hantverksfikaträff Gyllene Hjorten
Tid: den 6 februari 2022 15:00
Ansluta till mötet på datorn eller mobilappen

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQzODY2ODMtNWNmNy00NTg1LTg2ZjQtYmZiNjkyMmQ0YThk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233451de5-a866-43cf-8ca6-b6849f8cb169%22%2c%22Oid%22%3a%226d58050e-239e-49ed-a26a-ef77f34d1a17%22%7d