Kulturnatt

Under Kulturnatten i Uppsala har Studiefrämjandet bjudit in Gyllene Hjorten att medverka till att lyfta fram spelkultur tillsammans med dem på Walmstedtska gården. Det här annonserades på årsmötet och det fanns då ett intresse av att följa upp det hela och se om vi kunde vara med på ett lämpligt sätt.

Nu börjar det närma sig. Styrelsen uppmuntrar den eller de som vill att delta tillsammans med Studiefrämjandet, förslagsvis genom att i dräkt hantverka, laga mat, kanske resa ett tält, spela spel, sjunga visor... inget som kräver större förberedelser!

Vi hoppas det finns intresse att inte bara delta utan också koordinera detta gentemot Studiefrämjandet. Intresserade kan höra av sig till ordforande@gyllenehjorten.com!

Mvh / Styrelsen gm Anders, ordf