Leden sluts

Provokationerna har pågått länge nog. Wenheims folk kan inte vila overksamma längre. Infiltratörer och provokatörer har tillåtits röra sig i landet utan att hindras.

I västra Wenheim har en budkavle skickats runt. Folk har hört budet; ditt land är hotat, din hjälp behövs! I västra Tangbergen har hoparna samlats, folket har hört kallelsen. När hemmet är hotat står wenheimarna upp, enade. Utan hövdingens påbud har den wenheimska hären börjat samlas för att försvara gränsen mot det förestående anfallet från furstarnas Naronien.

Människor i härkläder är oroande. Furstarnas på andra sidan gränsen samlar också sitt folk. Spejare har börjat patrullera gränsen, från båda sidor. Resenärer och köpmäns vagnar stoppas, förhörs och genomsöks. Nemrals näve, som länge varit verksamma i Wenheims västra delar, reser i allt mer väpnade klungor. Vakande ögon, misstänksamma sinnen. Var finns fienden? När kommer han?

Välkomna till lajvet “Leden sluts”. Under en kväll i västra Wenheim kommer vi att utforska vad som är på gång i landet. Kommer uppblossande krigsvindar att kullkasta hövdingens planer på ett fredligt val av en ny hövding till sin efterträdare nästa höst? Är krig verkligen det största hotet mot riket? Finns där annat som är av mer avgörande betydelse? Kampen mellan gott och ont i Erborigien avgörs sällan på slagfältet. Skulle ett krig nu verkligen kunna rädda Wenheim? Om inte stål är svaret, vad kan i så fall rädda vänners hem?

När: 4 februari 2017
Var: Torpet Lugnet, i Bromma, Stockholm
Kontakt: vargagryning@gmail.com
Arrangörer: Tobias Amnell, Anders Ekman och Erik Bohlin

Sökta roller

Det här är ett lajv på den goda sidan, där hjältar av olika slag kan slå sig ned på en säker plats för att diskutera världens gång, tolka järtecken och försöka finna hopp. Målet är att ge dig ett tillfälle att i spel nysta bland lösa trådar, rykten och gamla dokument för att förstå vad som är på väg att hända i Wenheim och världen inför stormidsommar. Och för att bestämma dig för vad du kan göra åt saken.

Passande roller är därför:

  • Medlemmar ur Gyllene Hjortens orden, svurna att bekämpa ondskan
  • Fria äventyrare och hjältar, villiga att sluta upp till Wenheims hjälp
  • Wenheimare, särskilt de som vill hjälpa sitt land

Om du inte redan har en roll hjälper vi dig att bygga en.

Bakgrund

För några månader sedan skickade tre wenheimare, oroade för de ständiga anslagen från Nemrals Näve och andra naronska uppviglare, ut en budkavle. I korta ord kallade de sina landsmän till vapen, att samla sig till uppbåd i det fall ett angrepp skulle komma.

Hittills har några hundra hörsammat kallelsen, och fler ansluter regelbundet. I västra Tangbergen, strax norr om Brantvik börjar en här samlas. Än så länge har man mest ägnat sig åt övning och förberedelse, men några har börjat patrullera gränsen. Andra har börjat övervaka allt som Nemrals Näve företar sig i trakten och staden Brantvik.

De som anslutit sig till uppbådet är mestadels helt vanliga wenheimare, inte några hetsiga stridstuppar eller uppviglare. De tar ansvar för sitt land och dess försvar. Många minns hur riket skapades genom folkets resning mot fursten. Hur Varghuvud var en ledare att samlas kring. Idag är det många som säger att den mystiska Veira är samma slags ledare. Hon har inte själv sänt budkavlen, och hon leder inte hären, men det finns flera som säger att de mött henne och hon uppmanat dem att hörsamma kallelsen. Därför har allt fler börjat kalla hären för “Veiras ledung” eller “Veiras landvärn”

Igår utbröt de första striderna. En hop ur Veiras ledung bevakade en väg mellan Yabon och Brantvik. Några vagnar, med beskydd av en trupp ur Nemrals Näve, stoppades och skulle genomsökas. Nävens soldater vägrade och försökte slå sig fram med våld. Ledungshopen slog tillbaka. Några Nävar kom undan, men deras vagnar blev kvar. Fyra wenheimare dog och tre skadades.

Idag har stämningen i det wenheimska härlägret varit uppsluppen, upprorisk och oroad, om vart annat. De flesta i det wenheimska uppbådet gläds åt en seger och att Nemrals Näve äntligen börjar drivas bort. Andra är oroliga åt att händelsen kommer frammana hämndattacker, till och med ett öppet krig.

Några av de som är oroade för vad ett fullt krig skulle leda till har samlat sig ikväll i en stuga en bit från härlägret. Du är en av dem.

Praktiskt

Tid: 4 februari 2017. Samling kl.14, lajvstart kl.16 och lajvslut kring kl. 21. därefter eftersnack och städning. (Den som vill kan komma eller gå i spel, men vi vill att ni i så fall meddelar det i förväg.)

Plats: I föreningen Lilla Gillets torp Lugnet i Bromma, Stockholm. Karta.

Mat: Ett mål varm mat ingår i deltagaravgiften. Medtag egna ätdon. Ange eventuella allergier eller andra matpreferenser när du anmäler dig.

Anmälan: Görs till vargagryning@gmail.com. Vi diskuterar gärna roller och möjligheter över andra medium om du så önskar, men formell anmälan ska ske via mail. Sista anmälningsdag är den 20 januari, pengar på kontot senast den 23 januari. Vi kommer acceptera anmälningar även efter det, men uppskattar om så många som möjligt kan anmäla sig i god tid för att göra det lättare för oss att planera och skapa en sammanhängande saga anpassad till rollerna.

Betalning: Lajvet kostar 200 kr om du är medlem eller inte har lajvat i föreningen förut, och 230 kr för andra. Efter den 23 januari tillkommer 50 kr förseningsavgift.

Barn: Lajvet är varken barnovänligt eller barnvänligt. Barn får delta, men några speciella aktiviteter anpassade för dem kommer inte att finnas. Anmälningsavgiften är hälften av den för vuxna.