Nytt bränsle på gammal eld

Det randerska samhället är uppbyggt på att du är lojal mot din klan - och att din klan är lojal mot kungamakten.
Klanerna sköter i stort sett sig själva och två klaner förväntas lösa konflikter om mark och andra rättigheter i sin egen fjärding. Endast då tvister inte kan lösas lokalt blandar man in översteklanparet eller kungen.
Men vad händer om en klan plötsligt ser ut att kunna vinna fördelar i storpolitiken? Om en tvist som pågått i generationer riskerar att förloras enbart pga. detta? Eller om en klan riskerar att förlora i aktning pga. en enskild klanmedlems agerande?
Och när du tillsammans med din klan blir kallad till möte, kommer du då att följa klanens officiella vilja – trots att din egen lycka och personliga vinning kräver att du går den emot?

I Lambe fjärding har en konflikt om vattenrättigheter pågått i nästan tre generationer. Då klanerna Klocke och Slídrugtanni för över 150 år sedan började tvista om rätten till två vattendrag gick fjärdingsväktaren in och efter segdragna förhandlingar löstes det tillslut med att det ena vattendraget tillföll Klocke och det andra Slídrugtanni. En lösning som båda klanerna till sist nöjde sig med.
Men när sedan Klockes vattendrag torkade ut allt mer och numera knappt är mer än en liten rännil så har Klocke muttrat alltmer högljutt om att de minsann har blivit lurade: De där medlöparna från Slídrugtanni har minsann sett till att få det bästa vattendraget och de fick det sämre, säkert enbart för att Klocke inte fjäskat för kungahuset utan rakryggat stått fast vid att klanerna ska styra sig själva, precis som de alltid har gjort.

Slídrugtanni å sin sida tycker att Klocke är en bunt gnällspikar utan heder, som inte kan hålla avtal – vare sig det gäller att ställa sig bakom sin konung eller, som i detta fall, acceptera att en uppdelning råkade utfalla till större fördel för någon annan än dem. Se bara hur ett sådant fegt och oranderskt beteende har skapat splittring i landet. Och att de är förrädare hela bunten, det vet väl alla som har ögon att se med!

Efter att kronprins Gorm återvänt i triumf från Wenheim, där draugen som hotat honom och hans ätt har dräpts, så har Klocke sett med stor oro på framtiden. Kanske kommer detta att stärka kungafamiljens ställning? Kommer Klocke då förlora de tidigare bundsförvanter som också vill se att kungens makt minskar?
Men andra rykten har också spridits. Kronprinsen har efter sin återkomst setts orimligt mycket tillsammans med en av kurirerna från Slídrugtanni. Inget officiellt har hörts från Randersborg, men några påstår att prinsen hört sägas att han funnit den han ämnar göra till drottning av Randersmark.
En drottning från en redan kungatrogen klan, som Slídrugtanni, skulle visserligen på många sätt spela Klocke rakt i händerna: Titta bara så feg prinsen är som inte väljer sida! Inte kan en familj med sådan svag karaktär tillåtas leda landet!
Inte heller har han valt någon från en av de stora, mäktiga klanerna, som Rygjardal eller Havahall - något som också skulle rubba balansen. Klocke hade alltså kunnat luta sig tillbaka och bara åse kungahusets fall.
Men nu gäller det grannklanen – den klan som det redan finns en konflikt med. Med ett trumfkort som den blivande drottningen från den egna klanen hur skulle Slídrugtanni kunna gå annat än segrande ur alla tvister i framtiden?

Det nytillträdda klanhövdingparet i Klocke har vunnit sin ställning genom att lova att de minsann ska föra Klockes talan och föra klanen till sin forna storhet. Och för att statuera exempel har de nu krävt ett möte med Slídrugtannis klanhövdingpar för att lösa konflikten en gång för alla – givetvis till Klockes fördel. Med sig har de representanter från olika familjer i klanen. Vissas lojalitet är de säkra på – men har de verkligen fått med sig enbart sådana klanmedlemmar som har störst personlig vinning av att stötta sin egen klan?

För Slídrugtanni kom kravet på ett möte med Klocke kanske inte som någon större överraskning. De hade behövt vara både blinda och döva för att inte märka av grannarnas missnöje i vattenfrågan. Men ryktena om att deras klanmedlem umgås med prinsen har nått även dem. Och visst vore det en triumf med en klanmedlem i kungafamiljen. Inget officiellt frieri har dock hörts från kungahuset och riskeras Randersmarks framtid av att kungahuset inte väljer sida? Och riskerar klanen i och med detta att få betala eventuellt politiskt inflytande med att förlora fördelar på hemmaplan?

-----------------------------------------------

Med detta miniäventyr vill vi sätta fokus på de motsättningar som ligger i att alla medlemmar i en klan förväntas att alltid stötta den i klanen allmänna opinionen – trots att den enskilda medlemmens vilja och lycka kanske finns på annat håll.
Om du vinner på att inte följa din klan, är du då beredd att betala priset?

Alla deltagare kommer att få en enkel rollbeskrivning med din rolls individuella åsikt och inställning i konflikten. Kanske stämmer den med klanens – kanske måste du fundera på om personlig lycka är viktigare än kollektivets.

Sökta roller:
• Klanhövding(par) från Klocke
• Klanhövding(par) från Slídrugtanni
• Representant för fjärdingsväktaren i Lambefjärding
• Personer med hög status eller mycket inflytande i klanen
• Personer vars åsikt ofta förbises eller som följer klanlinjen

Anmälan sker till ericson.i.monica@gmail.com eller emma.hjerdt@gmail.com