Ödesskogen

Ödeskogen är en märklig plats. Det sägs att namnet kommer av att skogen är öde på liv, eller kanske är det för att trakten är ödslig och ger ett kusligt intryck. De tidigaste legenderna om skogen stammar från tiden när människorna först kom till det som sedan blev Randersmark, och de handlar om vad som hände med det fåtal som valde att bege sig in mellan träden. Eller snarare handlar legenderna om vad man tror kan ha hänt, för det är såvitt man vet ingen som någonsin kommit ut igen och kunnat berätta. Det talas om vindlande stigar som slutar i intet, om märkliga väsen som gömmer sig bland träden och lockar vandrare vilse, och ibland säger man till och med att skogen inte alls är ödslig utan att namnet kommer av något helt annat, något äldre än Randersmark och främmande för människor.

Det är kanske inte så många som verkligen tror på legenderna, men aldrig att folket i byarna omkring vågar sig in bland träden. Bäst är att lämna skogen ifred och låta livet gå sin gång, utan att grunna så mycket på gamla sagor.

-------------------------

Ödesskogen är ett minilajv i två delar som handlar om den märkliga skogen och vad som händer om man mot bättre vetande beger sig in i den. Vi eftersträvar en känsla av mystik, konflikt och ogripbart hot, där man ur förvirring och rädsla måste försöka hitta en förklaring och i bästa fall en lösning som visar en säker väg ut.

Rollerna finns i två huvudgrupper, Rövarna och De resande, som under spelets första del finns på olika platser men som möts under del två. Grupperna innehåller enbart skrivna roller och vi räknar med att överlevnadschanserna för rollerna är mycket små.

Under lajvets första del kan man också delta som gårdsfolk och bybor tillsammans med De resande, man får då ett enkelt rollförslag och kan bygga vidare själv på det.

På grund av lajvets tema och stämning tror vi att de delar som utspelar sig inne i Ödeskogen passar bäst för vuxna spelare men vi väljer att inte sätta en strikt åldersgräns. Om en yngre spelare vill delta diskuterar vi gärna det från fall till fall.

Del ett (19-21 på lördag den 16 september)
De resande tillsammans med bybor och gårdsfolk har samlats på en gård för att äta middag och diskutera läget (se nedan).
Rövarna spelar samtidigt ute i skogen.

Del två (10-12 på söndag den 17 september)
Åtminstone några av De resande beger sig in i Ödeskogen för att söka efter Rövarna.
Rövarna spelar återigen ute i skogen.

Anmälan sker till emma.hjerdt@gmail.com och till kharmion@gmail.com. Skriv vilken av grupperna du helst vill spela i.

Sökta roller

Rövarna
Ni är en löst sammansatt grupp stråtrövare som livnär er på att ligga i försåt för resande som ser ut att vara förmögna och försvarslösa. En del av er är hyggliga typer som hamnat lite snett, andra är inte särskilt trevliga alls, men ni har ändå kunnat samarbeta skapligt genom att hjälpas åt där det behövs och inte ställa för många frågor.

För en vecka sedan överföll ni en grupp resande på landsvägen men de var mer fästade vid sina ägodelar än ni hade trott och ni blev tvungna att fly. På en gård ni passerade tog ni en person som gisslan, men trots del blev ni förföljda och kunde rädda er enbart genom att gömma er strax innanför Ödeskogens bryn. Givetvis hade ni tänkt komma fram igen så snart det lugnat ner sig.

Nu har sju dagar gått och av er grupp på omkring ett dussin finns mindre än hälften kvar. Situationen börjar bli desperat och ni vill till vilket pris som helst hitta vägen ut.

De resande
Ni är på resande fot från Lyngre till Lärke och har valt att färdas tillsammans fastän ni inte känner varandra sedan tidigare, det kändes säkrare så. Trakten är orolig och även om rövare är sällsynta är det klokt att hålla ihop.
För en vecka sedan blev ni ändå överfallna, och trots att ni försvarade er så gott det gick så blev ni av med en del saker ni inte har råd att förlora. Ni tog genast upp förföljandet och lät er inte hejdas ens av att rövarna tog en gisslan på en gård som råkade ligga i deras väg. Inte förrän vid utkanterna av Ödeskogen tappade ni till slut bort dem.

Nu har sju dagar gått och ni har noggrant genomsökt trakten, men fastän ni fått god hjälp av gårdsfolket som råkade ut för rövarna har ni inte fått upp spåret igen. Ni återsamlas på den gården för att lägga en ny plan och bestämma er för hur ni ska göra för att hitta rövarna och ta tillbaka det som är rätteligen ert.