Planeringsmöte/fika - Tingsvattnets fortsättning!

Tingsvattnet: den lilla byn i Wenheims södra bergstrakter som stod i centrum under en intensiv Stormidsommarvecka. Men också en by som kan fortsätta att växa, utvecklas och bli scen för återkommande lajv och rekreation framöver. En plats för såväl hantverk som samvaro och friluftsliv - och samtidigt en plattform för äventyr och spel.

Efter sommaren har arrangörerna stämt av med markägarna, som är mycket positiva till en fortsättning i någon form. Men hur ska en sådan fortsättning se ut? Hur organiserar vi oss, vilka vill vara med och under vilka förutsättningar...? Det här mötet kommer inte att kunna svara på alla frågor, men vi vill bjuda in alla som på något sätt vill vara med och bidra till Tingsvattnets utveckling och framtid till ett öppet möte.

Som arrangörer och ansvariga för markägarkontakterna tar vi rollen som samtalsledare och väntar oss förstås ett kreativt, konstruktivt och roligt möte!

Har du inte möjlighet att närvara fysiskt går det bra att kontakta oss innan mötet på arrangörsmailen vargagryning@gmail.com.

Mötet hålls i biblioteket på Värmlands Nation i Uppsala. Fika till nationspris serveras från kl 12.00. Mötet beräknas börja kl 12:30.

Hjärtligt välkomna!

Arrangörsgruppen för Stormidsommar

Tobias A, Erik B, Anders E, Anders F, Zet W