Planeringsträff inför rekhelg, Gyllbergen

Innan rekhelgen till Gyllbergen sker ett planeringsmöte på Eklundshof, i nära anslutning till lokalen och direkt innan förmötet inför Klanen & Skolan (i samma mötesrum).

Utgångspunkten för rekhelgen är den enkät som föreningens medlemmar haft möjlighet att svara på under ett par veckor - och som samlat hela 35 svar! Den höga svarsfrekvensen innebär i sig att resultaten kan antas som vägledande i ganska stor utsträckning.

Syftet med förmötet är att diskutera vad som ska studeras på rekhelgen. Målet är att det ska finna sen gemensam bild av vad som ska uppnås under dagarna - både bland dem som åker och de om inte har möjlighet till det.

Enkätsvaren kommer att publiceras inom kort!

Mvh // Anders F, ordf