Träff i Uppsala (Kyrka, blot och prästerskap)

Hej!

Nästa Hjortenträff blir den 24 februari klockan 13-16 på kafé Linné Konstantina och temat blir kyrka, blot och prästerskap. Vi tar upp skillnader mellan erborigisk och nordisk asatro, pratar om hur vi gestaltar riter och blot i spel och hur prästroller funkar. Ta gärna med pyssel eller hantverk.

Vill du missa nåt så intressant? Självklart inte! Skicka oss ett mail senast den 20 februari (till emma.hjerdt@gmail.com eller anno@oden.st) och berätta att du tänker komma så vi vet att vi blir tillräckligt många för att ses.

Välkomna!

/Anno och Emma