Träff i Uppsala (Randersmark, fika och hantverk)

Nu återuppväcker vi de avsomnade Hjortenträffarna i  Uppsala igen. Första träffen blir den 27 januari klockan 13-16 på Valegården med tema Randersmarks kultur och styre. När vi pratat klart om Randersmark går vi över på fika, ta gärna med hantverk eller pyssel.

Vill du komma? Klart du vill! Anmäl dig senast 20 januari till Anno (anno@oden.st) eller Emma (emma.hjerdt@gmail.com). Kostnad 20:- per person (swishas på plats) för lokalhyra och fika.

Vägbeskrivning till Valegården: Valegården är ett sekelskiftshus på Alsikegatan 6, markerad med X på kartan.

Gångtrafikant från Resecentrum:
Gå söderut på perrongerna, från stationshuset. I änden av perrongerna finns en trapp som leder ner på Strandbodgatan. Ta vänster in på Strandbodgatan och gå upp mot Fålhagen. Vid rondellen tar man höger in på Bergsbrunnagatan. Ta första vägen (Alsikegatan) in höger. Valegården ligger på vänster sida, det finns en liten skylt vid grinden.

Med bil: Från Uppsala city, Åk söderut på Kungsgatan, sväng vänster in på Strandbodgatan. Åk under järnvägen och i rondellen ta höger in på Bergsbrunnagatan. Sväng första höger in på Alsikegatan. Parkera. Alternativ parkering finns utmarkerad på kartan som P2, då fortsätter man på Bergsbrunnagatan tar andra höger in på Säbygatan och första höger in på Östunagatan. Tyvärr måste man gå tillbaka runt hela kvarteret för att komma till Valegården.