Träff i Uppsala (Wenheims kultur och historia)

Nästa Hjortenträff blir vid årsmötet den 23 mars, vi börjar så snart själva mötet är avslutat så förmodligen vid 15.30-16 ungefär. Temat är Wenheims kultur och historia och handlar om både människor och vättar. Vi försöker sätta lite kött på våra wenheimska rollers ben och diskutrerar hur vardagen ser ut för wenheimaren.

Ses vi där? Klart vi gör! Skicka som vanligt ett mail till anno@oden.st eller emma.hjerdt@gmail.com någon dag innan och berätta att du kommer. Och kom på årsmötet också, det är där det händer på riktigt.

Välkomna!

/Anno och Emma