Vargen Vaknar - Midsommar 649

Vision

Midsommar 649 är tänkt som en ouvertyr till Stormidsommar. Vi vill bo in oss på området och börja gestalta den Wenheimska byn Tingsvattnet. Fokus kommer att ligga på bylivet i skenet av den politiska kamp som pågår i Wenheim just nu. Samtidigt börjar en annan kamp; en mystisk kamp vars sanna natur och innebörd bara ett fåtal förstår just nu, men allt fler börjar ana... Tingsvattnet drar till sig blickar av oväntat slag.

Fiktion

Tingsvattnet växer! Upptäckten av guld i dalgången har fört med sig en tillströmning av lycksökare. Såväl de som tänkt sig söka guldet som de som vill befria guldgrävarna från detsamma flockas i bergens tidigare så sömniga bosättningar. Med anledning av det har hövding Rannvi upphöjt Tingsvattnet till formell bystatus och därmed också utsett en byknekt att styra, beskydda och skipa rättvisa på platsen. Lagom till midsommar 649 ska denne installera sig i sitt nya hem ute i den Wenheimska obygden.

Med byknekten kommer också en gudaman från Ravindal för att förrätta ett blot enligt alla kyrkans ordningar. Som brukligt är när en byknekt installeras ska ett blot för bygdens välgång hållas. Blot har hållits förr i Tingsvattnet, men den här gången blir det annorlunda. I orostider har prästerskapet vänt sig inåt och bakåt och grävt i gamla texter efter stöd och vägledning. Efter att ha lusläst de gamla sagorna och rotat i arkiven har de lärda i kyrkan dragit slutsatsen att några av Wenheims stoltaste uråldriga sagor utspelar sig just i trakterna omkring Tingsvattnet. Berättelser om kraftfulla blot och gudarnas styrka finns i gamla texter och i muntliga sagor som nästan glömts bort.

Därför blir det extra prestigefullt när den gamla anspråkslösa blotplatsen i Tingsvattnet i själva verket visat sig vara den blotplats Wenheimare berättat om i sagorna i generationer. Men vad är det egentligen sagorna berättar om…?

Samtidigt står Wenheims framtid och väger. Hövding Rannvi träder tillbaka nästa höst, har hon nyligen låtit meddela. Kanske som en eftergift för de mer eller mindre förtäckta hoten från fursten i väster, som gradvis vuxit sig allt starkare. Kanske för att hon hoppas att folket tydligt ska visa i valet av en ny ledare att de står enade mot Grimars orättmätiga krav på tronen. De spår av tvivel över hennes styre som Nemrals Näve förgiftat landets sydvästra delar med kan då sköljas bort i den frihetslängtan som en gång skapade landet, tror somliga.

Det ryktas samtidigt om att ett motstånd mot furst Keis påtagliga inflytande över delar av Wenheim håller på att ta form. Det är för tidigt att tala om en resning, men det viskas i värdshusbänkarna och pilspetsar vässas. Enstaka medlemmar av Nemrals Näve har hittats mördade i mörka gränder. Och det nämns i lönndom en ledare som kommer att träda fram när tiden är den rätta… För den som har örat mot marken leder spåren mot Tingsvattnet. Kan en ny ledare för Wenheims folk ha stigit fram ur bergen? Rykten sprids, men vad ligger bakom dem egentligen? Om finns det någon sanning i dem lär Näven försöka finna denne så snart som möjligt…

Praktiskt

Tid: Fredag 2016-07-22 till söndag 2016-07-24. Samling med genomgång för de som har möjlighet klockan 18:00 på fredag kväll. Därefter drop in på värdshuset. Avblås på söndag morgon innan lunch.

Plats: Gyllbergen utanför Borlänge. Se karta här. Innan lajvstart går det bra att parkera på vändplanen märkt med #1 på kartan. Efter spelstart vill vi att bilar parkeras på platsen märkt med #2.

Boot camp -49: Den som vill är välkommen till Gyllbergen redan från och med torsdag 2016-07-21. Vi kommer att finnas där för att utföra diverse underhålls- och utvecklingsarbete i byn under ett par dagar innan lajven börjar. Ju fler desto roligare!

Mat: Se nedan. Tag med egna matdon.

 • Fredag kväll: Dryck och lättare plock går att köpa på värdshuset till självkostnadspris. Önskas mer ordnar man det själv.
 • Lördag frukost: Deltagarnas eget ansvar.
 • Lördag lunch: Antingen köper man mat på värdhuset (typ grönsakssoppa och bröd), eller så ordnar man egen.
 • Lördag kväll: En festmåltid med dryck. Ingår i deltagaravgiften.
 • Söndag frukost: Deltagarnas eget ansvar.
 • Söndag lunch: För de som stannar kvar och hjälper till med ihoppackning kommer gratis ofrän lunch att finnas.

Boende: Boende i hus finns för vissa roller. I övrigt används föreningens eller egna tält. Om du vill ha med ett tält upp från lokalen, så säg till arrangörerna! Övriga sovsaker - filtar m.m. - är deltagarnas ansvar.

Anmälan: Till vargagryning@gmail.com.

Pris: 150 kr för medlemmar och nya deltagare, 220 kr för icke medlemmar som lajvat i Hjorten förr. 50 kr förseningsavgift för betalning efter 2016-07-01. Betalas till föreningens bankgiro 5721-0270 senast 2016-06-31.

Roller

Möjliga roller inkluderar:

 1. De som har rötter långt tillbaka här i Tingsvattnet. En del bor i byn, andra är bergsfolk och fiskare som lever ett kringflackande liv för att förtjäna sitt leverne i Tangbergen.
 2. Lycksökare på jakt efter guld eller kanske flykt undan rättvisan som sökt sig upp i bergen. Enstaka handelsmän eller liknande i deras spår.
 3. Wenheimska frihetskämpar vars kamp mot Näven fört dem till denna by.
 4. Hjältar som fortsätter sin kamp för gudarna.
 5. Eget förslag – vi är inte omöjliga!

Byroller kommer att skapas gemensamt, läs mer här. Övriga roller utvecklas i samråd med arrangörerna. Skriv gärna om din roll på forumet.

Förberedelser och saker att tänka på

 • För att få koll på spelvärlden och Tingsvattnet, spana in läsguiden.
 • När du skapat din roll, berätta om den på forumet!
 • Medtag egna ätdon och sovsaker.

Väl mött i Tingsvattnet!

// Arrangörsgruppen för Stormidsommar