Aahren

Denna text är hämtad ur Vägen till Erborigien.

Jarl
Ingen

Befolkning
1 200 000

Näringar
Handel, hantverk, skatteadministration (kyrka och stat), utbildning

Städer
Aahren, Vakamark

Aahren är hjärtat i Aralantha och självaste pulsen för handel, mode och kultur i hela den kända världen. Staden är inte bara Aralanthas huvudstad, utan även hela Erborigiens största och rikaste stad. Floddalslandet och slätterna runt Chelmiaån är bördiga och kan mer än väl försörja den väldiga staden. Nämn Aahren och folk reagerar med avund, stolthet, förtjusning, fruktan, längtan eller avsky.

Beskrivning

När konung Arned under utvandringen nådde till ett vadställe nedanför forsen Drikros i Chelmiaån insåg han att det här var platsen för den stad som skulle bli kronan i hans nya rike. Vadet var en handelsplats där echarerna från norr, chelmiafolket från söder och andra folkslag möttes för att byta varor, och det kallades redan då för Aahren. Arned började bygget av huvudstaden på Väktarö mitt i Chelmiaån och på klippan på öns södra spets lät han resa kungatornet. Runt tornet växte staden sedan stadigt. Snart räckte inte ön till och idag breder staden ut sig på åns bägge stränder.

Jarladömet Aahrens marker sträcker sig framför allt i sydlig riktning från staden och avgränsas i söder av Söderskogen. I öster går gränsen vid Derons sjöar och staden Khanmars marker. Mot Chelmar i väster är gränsen Vaktån och staden Vakamark är sista utposten innan Feodras slätter tar vid. I norr ligger gränserna mot Odels och Noedren nästan inom synhåll från staden.

Få människor hade vid tiden för utvandringen upptäckt de bördiga jordarna i trakten, något som utvandrarna kom att dra fördel av. I Aahrens nejder och floddalar frodas nu spannmålsodling och boskapshållning, ofta i skiftesbruk. Även honung, vin och frukt produceras, och mjöd, nötter, torkade aprikoser, äpplen och russin från Aahren finns på de flesta värdshus i Aralantha.

Längs Chelmiaåns stränder gynnas befolkningen av sjöfarten på floden. På västra stranden går även Södra Landsvägen till Aralond, även kallad Havsvägen. Friherredömena som ligger här är bland de rikaste i Aralantha. Bortom floddalen åt sydväst, när man kommer närmare Vakamark, övergår landskapet till betesmark.

Aahren var under 400 år eget jarladöme, till dess drottning Svava bekräftade att ingen ny jarl skulle tillsättas. Bakgrunden var det svek som jarl Ered Winghierta gjorde mot konung Gladoron, en av förutsättningarna för Mornams maktövertagande. Efter att Winghierta avsatts omvandlades Aahren till kronland och hela det gamla jarladömet lyder nu direkt under drottningen.

När man talar om människorna i Aahren menar man oftast borgarna i staden Aahren, vilka är rika både i pengar och inflytande. De förmögnaste borgarna kan lätt mäta sig med de främsta friherrarna i ekonomiska resurser. En aahrenbo är van vid att världen kommer till Aahren och handelsmännen gör stora förtjänster på att vara mellanhänder. Borgaren vet att hon lever i världens mitt och det märks också i mötet med andra. Många är tämligen okunniga och arroganta när det gäller världen utanför. Att lämna sitt hem, sitt kvarter och sin stad är något som för många är svårtänkbart. Här på stenlagda gator och torg finns allt man kan önska sig, varför då resa?

Aahrenborna är bra på att festa och det finns några årliga återkommande händelser som människor pratar om i månader efteråt. Sommartid är det tornerspelet Midsommarkransen som hålls veckan före midsommar på slätten utanför Västerport. Riddare från hela landet, och ibland även grannländerna, kommer för att mäta sina krafter och vinna kunglig gunst. Ett av de mest omtalade tornerspelen hölls under Mornams tid när den Narstrogna riddaren Henrik av Oxsala Slott tog hem kransen och vann ett helt friherredöme för sin storslagna insats. Efter torneringen brukar många åka ut på landsbygden för att fira midsommar, för att undfly den stank och tryckande hetta som drabbar huvudstaden under högsommaren. Många rika borgare och hovmän har därför hus och gods inom ett par dagsmarscher från Aahren. Ett annat sommarevenemang som få missar är seglingsveckan. Det är en kappsegling från Aahren till Aralond och tillbaka, där båtar från båda städerna tävlar om ära och rika vinster. Vadslagningen är livlig och både start och målgång firas av tusentals människor som följer tävlingen från Chelmiaåns stränder.

Vintertid firas yolen med den stora marknaden Fagna Vetri där allt går att köpa i övermått; det är ett av få tillfällen en köpare i Aahren kan göra en bra affär.

Städer

Aahren

Aahren är Aralanthas huvudstad, och Erborigiens viktigaste stad möjligtvis jämte Nemevid. Härifrån utgår Aralanthas kungamakt såväl som Den höges kyrka. Det är också här som kungatornet som avbildas på Aralanthas vapen återfinns.

Vakamark

På vägen mellan Feodras och Aahren passerar resande staden Vakamark, en liten välmående idyll. Staden ligger längst bort i västra Aahren på södra sidan Vaktån och har en högvälvd befäst stenbro över ån för resande norrifrån. Vakamark är omgiven av en ringmur. Murens västra del består av en större befästning, byggd redan på 50-talet efter utvandringen när Vakamark var rikets västra utpost.

Staden lever till stor del på boskapsskötsel, och boskapsmarknaderna där är bland de största i landet. Staden har ett läge som en centralort i ett område utan större städer. Därför är det vanligt att se resenärer och handelsmän som kommit till staden för att köpa och sälja varor.

Läs mer
Noveller