Skolan i Lisya

Denna text är hämtad ur Vägen till Erboriigen.

Lisya ligger juridiskt sett inte i Aralond, men det är det jarladöme som är geografiskt närmast.

Lisya är en stad som varken ligger i Aralond eller Dahlen, utan däremellan med kungligt privilegiebrev. Staden har 900 invånare och domineras av skolverksamheten. Skolan i Lisya är öppen endast för de med rätt börd. Eleverna kommer till skolan redan som barn och lämnar den vid omkring 18 års ålder. När de skrivs in på skolan antar de en ny identitet. Detta både för att skydda ungdomarna från möjliga hot utifrån men också för att främja knytande av personliga vänskapsband inom adeln utan att rang och släkt ska spela in.

När ungdomarna lämnar skolan har de fått en gedigen och grundläggande utbildning i styrelse, räkning och skrivkonst, Nars tro, Nars lagar, heraldik, historia, skaldekonst och astronomi. Även praktiska göromål som vapenbruk, ridning, etikett, dans, musik och simning lärs ut. Dessutom finns det möjligheter för ädlingarna att förkovra sig i ytterligare ämnen efter intresse. Skolans nivå är den högsta i hela Erborigien. Bland lärarna finns många som tidigare undervisat vid Skolan i Aahren men även före detta kungliga ämbetsmän, riddare och präster. De flesta som gått på skolan i Lisya går ut i samhället efter sina studier, några fortsätter med förd- jupade studier vid Skolan i Aahren. Antalet lärjungar i Lisya ligger runt hundra.

Då Digerträsk, som omger skolan, är närmast ogenomträngligt är enda kontakten med omvärlden över havet. Skolan är dock inte heller lättillgänglig ens med båt, då den fruktade malströmmen Griotir finns utanför Lisya, där havsströmmar från både väst och nordost möts. Få lotsar känner den säkra vägen in till Lisyas hamn och de för inte dit vem som helst.