Feodras

Denna text är hämtad ur Vägen till Erborigien.

Jarl
Eliana Falk

Befolkning
500 000

Näringar
Boskap, bergsbruk, fruktodlingar

Städer
Feodras

Tronande uppe på Väktarbergets sluttningar, rikt på minnen, mystik och malm ligger Feodras. Till sydvästra Aralanthas utmarker nådde utvandrarna tidigt, men de har aldrig blivit särskilt talrika och låter sällan tala om sig i resten av riket. Feodras är på många sätt en slumrande Edelweissidyll hämtad direkt från Sound of Music.

Feodras

Större delen av Feodras domineras av slättmarkerna mellan Väktarbergen och Söderskogen. I de norra delarna, där Feodras gränsar mot Chelmar och mot staden Vakamark i Aahrens jarladöme, är kreaturshållningen både stor och rik.

Längre åt söder och väster blir marken mer kuperad. Först kommer böljande kullar, men ju längre åt väster man kommer desto mer bergigt blir landet. Här finns många små byar och en och annan mindre stad som lever av jordbruk, men också av getter och får. Liksom i västra Chelmar är fruktträdgårdar vanliga och prunkande.

Bergen reser sig höga och vassa, där vindlande vägar leder mellan de många dalarna. Vid bergens fot ligger själva staden Feodras. Områden kring staden är rika på både järn- och guldmalm.

Feodras är förknippat med mystik, och särskilt den mystik som hör samman med de försvunna alverna. Det sägs att det var här i bergen som alverna hade sitt sista rike under drottning Lomelen innan de drog sig undan från världen. I staden finns Väktarlidet som bevakar och bevarar arvet efter alvernas gamla boplatser och hemligheter. Väktarlidet väljer de sina under stort hemlighetsmakeri. Väktarna har starka band till Nars ätt och Aralanthas kungahus. Salig konung Eduron var en gång i tiden förlovad med Lohriel som idag har en framträdande plats i Väktarlidet.

I Feodras skattas skönhet, eftertänksamhet och hantverkskunnande högt. Det är inte lönt att påbörja, som inte ges tid att avslutas väl, anser man. Detta märks exempelvis i omvårdnaden av gamla äppelträd, liksom i byggandet av gedigna och vackra hus. Idun är den asynja som äras särskilt högt.

En annan sida av Feodras ser man dock i samband med malmbrytningen. Den är varken vacker eller särskilt eftertänksam. Många bergssidor har kalhuggits för att ge bränsle till ugnar och tunnelbyggen.

Städer

Feodras är den enda större staden i jarladömet, och är dess skatt och pärla. Genom rikedomen på malm men också kynnet att göra saker väl så har Feodras kanske de vackraste husen i hela Aralantha. Ett hus i Feodras är välbyggt med skiffertak, och fasaden bär upp utsmyckningar som mäter sig i skönhet med en prunkande trädgård. Staden ligger på en höjd ovanför en sjö, men saknar egentligen befästningar. Endast jarlens borg, som sägs vara del av ruinerna efter ett mäktigt gammalt alviskt fäste som gett staden dess namn, skyddar staden.